Müftülük Haberler

Ardahan Müftülüğü SINAV İLANI

Ardahan Müftülüğü SINAV İLANI
Bu haber 19 Ocak 2017 - 23:13 'de eklendi ve 5.122 kez görüntülendi.

SINAV İLANI

SINAV İLANI

V.H.K.İ. ve Hizmetli Alım Sınavı

T.C.
ARDAHAN VALILIGI
Il Miiftilliigii

Sayi      : 31117878/903.02- J                                                               18/01/2017

Konu : Sinav Ilanı

DUYURU

Ardahan II

Ye lice Milftliiiikierimizde mtinhal bulunan a ag da unvan ye simflari behrtilen kadrolara Diyanet Isieri Ba§kanirai Atama ve Yer De.gi§tirme Yonetmeligi ile Smav Yonetmeliginin ilgili maddeleri geretlince ilimiz Mtiftillagunde 07/02/2017 Sallgtinii saat 09.00’da sozlu ye uygulamalisinav yapilacaktir.

Smav katilmak isteyen adaylar icin

1Ba*anligimtz te*kilatmda 657 sayili Deylet Memurlarl Kanuna tabi memur statilsiinde calisir olmak,

Yeti Hazirlama ye Kontrol hletmenligi icin miiraeaat edecekierde aranan artiar;

  • En az lise ye dengi okul mezunu olmak,
  • Baskanlik te*ilatmda en az iki yil gorev yapmi olmak,
  • Kurumca ya da ilgili kurulqarea duzenienen bilgisayar iOetmenligi veya bilgisayar kullanma egitiminde -ba*anh olduguna iii kin beige ya da sertifikaya sahip olmak,

Yardmici Hizmetler Kadrolari icin;

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Arica;

  • Isteklilerin 06/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar usultine uygun dilekeeleri lie Mtifttiltigtimtize miiracaat etmeleri gerekmektedir. (Ildimdan gelenler Hizmet Cetvellerini de ekleyeeekler.)
  • Postadaki gecikmeler dikkate almmayacak
  • YapiIan yazili smavdan 70 puan alamayanlar (VHKI kadrolari icin) mtilakata ahnmayacaktir.
  • Sinavi kazananlarm ilgili mevzuafta belirtilen sartlari to madiklari sonradan tespit edilenlerin atamalari iptal edilecektir.
  • Sinava kaftlmak isteyenler 02.2017 Salt bulunaeaklardw.
BirimiUnvaniKadro DerecesiKadro DerecesiAdet
11 MiiIiiiltigiiVeri Haz.ve Konthl.G.1.H51 Adet
crichr lice muftingtiHizmetliY.H.S61 Adet
Damal lice MilftiiltigiiHizmetliY.H.S101 Adet
Cole lice Mufti:110pHizmetliY.1-1.S101 Adet
Posof lice MiiftuitigilHizmetliY.H.S81 Adet

 

Kaptaripap Malt 1110110 Cad. 23!A 75100 ARDAHAN                                               Ayrtraili bilgi icin irtibat: CBE= VHKI

Telefon:(0.478) 2113123 Faks: (0478) 2114865       e-posta:ardallantinufa:diyanet.gov.tr Elektronik Ag:www.ardahan.divanet.gov.tr
Dosyalar


sinav_ilani2017.pdf

 
Dosyalar


sinav_ilani2017.pdf

 

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA