Müftülük Haberler

Ardahan Müftülüğü Vekil İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım Sınav İlanıArdahan Müftülüğü Vekil İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım Sınav İlanı
Bu haber 10 Şubat 2017 - 13:48 'de eklendi

Vekil İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım Sınav İlanı

2017 YILI VEKİL İMAM HATİP VE VEKİL MÜEZZİN KAYYINI SINAV İLANI

ARDAHAN VALİLİĞİ

İ! Müftülüğü

Sayı : 17878902- L 46                             08.02.2017

Konu : Vekil ]mamJAatİp ve

Müezzin*avyımlik Sınav

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

ilimiz ve İlçe Müfiti[üiklerimize bağlı cami Re mescitlerde kadroiıı imam-hzıtiplerin askerlikvurliçi ve vuıldışı eeç:ici Qörevlendimıe. görevden uz?kiaştırma« hastalık ve aylıksız izin vb. nedenlerle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları nedenivle. sunulan din hizmetinin aksamaması için bu üörevleri vekâleten ifa etmek 657 Saydı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. Maddesi ‘.zereöince açıktan vekil inıam„hatip ve vekil müezzin kavyım atamasına esas olmak üzere sözlü smav yapılacaktır.

BAŞVURU İ   GEREKLİ , Ş ARTLAR:

Vekil imam-hatiplik ye Vekil Müezzin-Kayyımlik başvuracaklarda:

İmam*atip [İsesi mezunu veva üslü dini düzeyine sahip olmak,

İmam-hatiplik ve müezzin kavwmlık çapmaya mani engeli bulunmamak.

2016 VII! KPSSP122 KPSSP123 veva KPSSPI 24 (DH]3T) sınai, iğidan 60 (altmış) ve üstü puan almış olmak şartları aranacaktır. (Başvuru sahibinin hangi puan türünden puam oluşmuş İse o puan türüne göre okul diplomasını ibraz etmesi zorunludur,)

4, Vekil Müezzin-Kavvımlık başvurusunda lise veya dengi okul mezunu olanlar için hafız olmak*

(Lise veva dengi okul mezunu hafiz olanlar sadece Vekil Müezzin-Kay   başvurusunda bulunabilirler)

BAŞVURU TARİHİ:

1 -Başvurular 08.02.2017 Çarşamba günü başlayıp, 24.02.2017 Cuma günü saat 17:00 ‘da sona erecektir.

2-Belgeleri eksik olan adaylarm müracaatları kabul edilmeyecektir.

3-Başvurular, İstenen belgelerle birlikte İl Müftülüğümüze şahsen yapılacak, belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SÖZLÜ SINAV:

Vekil atanacakkwn tespiti için vap:lacak sözlü sınava şartları tutanların tamamı

 

çağrılacaktır,

Sınava kau[lılacakların isim iisfesi

Müftülüğümüzün

Sözlü Sınav 11 Müftülüüthde 28,02/2017 sal! müteakip gün] erde devam edecektir.

Qiinü saat 17:00′ dan itibaren web sitesinden ilan edilecektir.

09.OO”da başıavacak

 

BASARI LİSTESİ VE SINAV SONU ARİNİN

II Müftülüğü Sınav Kuralımca yap;lan sözlü sınaxd’d 70 üzeri puan alanlar için, en yüksek puanı alandan başlanmak suretiv!e başarı listesi oluşturularak smav bitiminde Müftülüğümüz Web silesinden ilan edilecekîiL

VEKÂLETEN ATAMA L ‘LEMLERİ:

I -Vekâleten atama işlemleri ihtivzıç  için ipeışaı•ı listesindeki en Yüksek puan alandan başlanarak yapılacaktır.

2-Tercih yapmak istemevenler vazgeçenler ancak dilekçe ile feragat edebileceklerdir,

Vazgecen kişinin verine başarı listesindeki sıvalamaya ü(jre atama şapı (‘acaktır.

Yapılan sözlü sınav sonucunda açşikianan basan listesi bir sonraki sınava kadar şzecerli olacaktır.

Ataması yapılan kişinin atandiği üc avdan az oidüö;u takdirde sıralaması geçerli olacaktır. Görev bitiminde ihtiyıç hafinde (‘örev verilebilecektir.

3-Atanma sıraşi geldi5i halde mazeret beyan ederek hakkını tecil ettiren kişi ikinci bir kez mazeret bevan edemevecektir.

BA *VURUDA İSTENEN BELGELER:

l- Başvuru Dilekçesi (İl Müftülüğü tarafından düzenlenen matbu dilekce ) 2-2016 VIII DI [13TS sonuç belgesi- 3- Diplomamn aslı ilc ibiokopisi

2- Hafızlık Belgesi asli ile tötokopisi (İmam hatip iiscsı mezunları için bil san aranmaz)

SINAV KONULARM

l- Kur’ an- ı Kelim, kıraat. eda ve seda 2- Dilki Bjloiler ( itikat. ibadet. Siver ve ahlak) 3-

H İtabci

İlanen duvuru]ııı•.

şaban KONDİ

İl Müftüsü


VEKİL_SINAVI2017.pdf

 

Müftülük alım haberleri münhal ilanlar ve tüm müftülük haberlerimiz 81 ilin tüm duyurularını sitemizde bulabilirsiniz.Haberden cıkmadan önce diğer haberlere bakmayı unutmayınız. ilginizi cekecek ve yararlı olacak onlarca haberi bulabilirsiniz Ayrıca anlık duyuruları kacırmamak için sayfa ve gurubumuza buyurun--> Sadece diyanet haber facebook sayfası na katılın(Türkiyenin en güncel muftuluk haberleri) Diyanet gurubu için buyurun tek sen yoksun.


POPÜLER FOTO GALERİLER

SON DAKİKA HABERLERİ

İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA