Müftülük Haberler

Çorum Müftülüğü 4-6 Yaş G.K.K.Öğreticisi Sınav İlanı

Çorum Müftülüğü 4-6 Yaş G.K.K.Öğreticisi Sınav İlanı
Bu haber 10 Ocak 2017 - 22:29 'de eklendi

Konu : 4/6 Yaş Grubuna Yönelik Kur’an Kursu Geçici Öğretici Alımı

KUR’AN KURSU GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV DUYURUSU

ilgi:        a) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama Ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.
 3. Diyanet İşleri Başkanlığının 03.112014 tarihli ve 6066 sayılı yazısı.
 4. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları.

İlimiz ve İlçe Müftülüklerimizde 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Kur’an Kurslarında eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, öğretici ihtiyacının kadrolu personel ile karşılanamadığında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere ilgi (a.b.c) Yönetmelikler, ilgi (d) yazı ve ilgi (e) Kur’an Kursları Uygulama Esasları gereğince aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde geçici Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır,

A- BAŞVURU ŞARTLARI:

l- Geçici öğretici sözlü sınavına katılabilmek için müracaat edeceklerin;

 1. İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olması.
 2. 4/6 yaş Kur’an Kurslarında görevlendirilebilmek için çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olması. (Belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri olması.)

Belgeniz yoksa basvurmak için tıklayınız.

 1. Kur’an kurslarında geçici öğreticilik yapmaya mani bir engeli bulunmaması.
 2. Bayan olması.
 3. 2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavına girmiş olması ve KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124’den en az 60 (altmış) ve üzeri puanı almış olması gerekmektedir. 60 ve üzeri puan alan müracaatçı yeterli olmayabileceği düşüncesiyle KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olanların da başvuruları alınacaktır. (Bu puanlar müracaat edebilmenin ön koşuludur, sözlü sınavda değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 • Sınav başvurusu görev almak istenilen il-ilçe Müftülüklerinden sadece birine matbu dilekçe ile şahsen yapılacaktır. (İlde görev almak isteyenler İl Müftülüğüne, İlçede görev almak isteyenler İlçe Müftülüklerine başvuracaktır.)
 • Birden fazla İl-İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları ( sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır. 4- Dilekçe verilen İl-İlçe haricinde görevlendirme yapılmayacaktır. (EK-F bendinin 5 maddesi hariç.)
 • BAŞVURU TARİHİ:

Müracaatlar; 10.01 2017 Salı günü başlayıp 24.012017 Salı günü mesai saati bitiminde (17.00) sona erecektir.

 • SÖZLÜ SINAV:

l- Müracaat edenlerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

 • Sınava hangi gün kimlerin gireceğine dair isim listesi 26.01.2017 Perşembe günü saat 18.00’den itibaren Müftülüğümüzün http://www.corummuftulugu.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • Sözlü Sınav İl Müftülüğümüzde 30.01.2017 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayacak olup, bitinceye kadar müteakip günlerde 08.30 — 17.00 saatleri arası yapılacaktır.
 • Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.
 • Sınava giren adaylarda aşağıdaki genel kriterler dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
  1. Kur’an-ı Kerim,
  2. Temel İlmihal Bilgisi,
  3. Çocuk gelişimi ve eğitimi bilgisi,
  4. Pedagojik formasyon bilgisi,
  5. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği
  6. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

D- BAŞARI LİSTESİ:

l- Sözlü sınav neticesinde puanı 70 ve üzeri olanların başarı listesi başarı puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle oluşturulacaktır. Puanların eşit olması durumunda İlgi (e) Uygulama Esasları gereğince Öğrenim durumlarına öncelik verilerek (İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Ön lisans ve İmam Hatip Lisesi) her müftülük için ayrı ayrı oluşturulacaktır.

2-Sözlü sınavına göre başarı listesi oluşturulurken 2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı 60 ve üzeri olanlardan başarılı olanlar kendi arasında; 2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı 60 puanın altında olanlardan da başarılı olanlar kendi arasında puan sıralaması yapılacaktır

3- Müftülüklere göre oluşturulan başarı listeleri Müftülüğümüz web sayfasından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E- SEMİNER

İl Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılan sözlü sınav neticesinde başarılı olanların katılacağı hizmet içi eğitim semineri görev alacağı Müftülükçe planlanarak yapılacaktır.

F – GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR:

I -Kişilerin başvuru yaptıkları Müftülüğe göre oluşturulan başarı listesindeki en yüksek puanı olandan başlamak üzere ilgili müftülüğün ihtiyacına göre sıra takip edilerek yer seçimi adaylarca yapılmak suretiyle görev yeri belirlenecektir.

2-Görev yeri belirlemesi yapılırken sıradaki görev yerlerini kabul etmeyenlerin başarı listesindeki sıralaması değiştirilmeyecek olup ihtiyaç duyulması halinde ilk teklifi kabul etmeyenden itibaren tekrar sorulmaya başlanacak ve sıra takip edilerek görevlendirme yapılacaktır.

3-İI veya İlçelerimizde 4-6 yaş veya ihtiyaç odaklıda görev verilenlere İl veya İlçe Müftülüklerimizce 2. bir görev yeri teklifi yapılmayacaktır.

4-Görevlendirmeleri yapılanlar Müftülüğümüz tarafından açılacak olan sınavlara görevde oldukları sürece giremeyecek olup girmeleri halinde sınavları iptal edilecektir.

5-İlimiz Değerlendirme ve Sınav Kurulunca yapılan sınav neticesinde 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar görevlendirilmek üzere girmiş olduğu il ve ilçe Müftülüklerince yapılan görevlendirilmeler neticesinde boş yer olmadığı için görevlendirilmesi yapılamamışsa bu kişiler; İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin yerleştirilmeleri yapılıp ilçe için girilen sınav neticesinde 70 ve üzeri puan alan kimse kalmamışsa o ilçede ihtiyaç duyulan yerlere geçici olarak görevlendirebilir. Yukarıdaki belirtilen şekilde görev almak isteyenlerin dilekçe ile görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. İlçe Müftülüğü tarafından alınan dilekçeler üzerine yapılacak görevlendirmelerde de başvuru yapanlar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle görevlendirme yapılacaktır.

6-2014 KPSS-DHBT sınavı 2016 yılı KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanmasıyla geçerliliği ortadan kalktığından müftülüğümüzce Ekim 2016 yılında yapılan sınavla görevlendirme yapılamayacaktır.

7-Kur’an kursunda geçici öğretici olarak görevlendirilenler, 24 Temmuz 2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders karşılığı ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

8-Müftülüğümüz web sitesinden bu ilana ait yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

G- MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER:

I -Matbu dilekçe (Görev talep edilen Müftülükten alınacak ve Şartları taşıması halinde 4-6 yaş ve İhtiyaç odaklı Geçici Öğretici sınavlarının ikisine de aynı dilekçe ile başvuru yapılabilecektir.)

2- 2016-KPSS-DHBT sonuç belgesi. (2014 KPSS DHBT puanı ile başvuru alınmayacaktır.)

3-KPSS’ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi) 4-296 saat ve üzeri çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifika.

5-Hafız olanlar için hafızlık belgesi. İlanen duyurulur.

Dağıtım.

ı      13 İlçe Müftülüğüne

 • — Çorum İl Müftülüğü Web Sitesine
 • — Müftülük İlan Panosuna

İL VE İLÇELERİMİZDE MUHTEMEL GEÇicı OGRETİCİYE İHTİYAÇ DUYULAN YERLER

MERKEZ

SIRA NOKURSUN ADIÖĞRETİCİ İHTİYACIİHTİYAÇ ODAKLI VEYA 4 6 YAŞ
ıDüvenci Beldesi Gedikbekir Mah.ıİHTİYA ODAKLI
2İnalözü Köyü Sülüklü Mah.İHTİYA ODAKLI
3Karacaören KöyüİHTİYA ODAKLI

ALACA

ıDumlupınar İlkokulu 4-6 Yaş K.K.4-6 YaGrubu
2Sarısüleyman Köyü Kur’an KursuıİHTİYAODAKLI

BAYAT

ıBayat Anaokulu4-6 YaGrubu
2Çerkeş KöyüıİHTİYAODAKLI
3Dorukseki KöyüİHTİYAODAKLI
4Köpüklü KöyüıİHTİYAODAKLI

BOĞAZKALE

ıEmirler KöyüİHTİYAÇ ODAKLI
2Evci KöyüıİHTİYA ODAKLI
3Kaymaz KöyüİHTİYA ODAKLI
4Çarşıcuma KöyüıİHTİYAÇ ODAKLI
5Kadılıtürk KöyüİHTİYA ODAKLI
6Karakeçili KöyüİHTİYA ODAKLI
7Örenkaya KöyüİHTİYA ODAKLI
8Yekbas Köyüı4-6 Ya Grubu
9Merkez Kuran Kursu4-6 Ya Grubu

İSKİLİP

ıİskilip Anaokulu4-6 Yaş Grubu
2Yavu KöyüıİHTİYAÇ ODAKLI
3Kuzuluk KöyüİHTİYA ODAKLI
4Kayaağzı KöyüİHTİYA ODAKLI
5Kuz Köyü KöprübaşııİHTİYAÇ ODAKLI
6Yenice KöyüİHTİYAÇ ODAKLI
7Yukarı Örenseki KöyüıİHTİYA ODAKLI
8Kozveren KöyüİHTİYA ODAKLI

                                                                       LAÇİN

ıGökçekaya KöyüİHTİYA ODAKLI
2Çamlıpınar KöyüİHTİYAÇ ODAKLI
3Gözübüyük KöyüİHTİYAÇ ODAKLI

MECİTÖZÜ

ıSarıdede Mahallesi K.K.ıİHTİYAÇ ODAKLI
2Tanrıvermiş Köyü K.K.İHTİYAÇ ODAKLI
3Tanrıvermiş Köyü Tepe Mah.İHTİYA ODAKLI
4Alören Köyü K.K.İHTİYAÇ ODAKLI
5Derebekiş K.K.İHTİYA ODAKLI
6Çambekiş Mah. K.K.İHTİYA ODAKLI
7Sarıhasan Köyü K.K.İHTİYAÇ ODAKLI
8Gökçebel Köyü K.K.İHTİYA ODAKLI
9Güngörmez Köyü K.K.ıİHTİYA ODAKLI
10Devletoğlan Köyü K.K.İHTİYAÇ ODAKLI
11Kargı Köyü K.K.İHTİYA ODAKLI
12Işıklı Köyü K.K.ıİHTİYAÇ ODAKLI
13Bükse Köyü K.K.ıİHTİYA ODAKLI
14Kuyucak Köyü K.K.İHTİYA ODAKLI

OĞUZLAR

SIRA NOKURSUN ADIÖĞRETİCİİHTİYA ODAKLI VEYA 4
ıGölbaşı Halk Eğitim Merkezi4-6 Ya Grubu

OSMANCIK

ıÖbektaş Ky. K.Kursu2İHTİYA ODAKLI
2Yaylabaşı Ky.K.KursuıİHTİYA ODAKLI
3Kamil Ky. K.KursuİHTİYAÇ ODAKLI
4Deller Köyü K.KursuİHTİYAODAKLI
5Kızıltepe Köyü K.KursuİHTİYAODAKLI
6inal Köyü K.KursuİHTİYAODAKLI
7Başpınar Köyü K.KursuİHTİYAODAKLI
8Kargı Ky.K.KursuİHTİYAODAKLI
9İncesu Ky.K.KursuİHTİYAODAKLI
10Güneşören Köyü K.KursuİHTİYAODAKLI
11Danışment Ky.K.KursuİHTİYAÇ ODAKLI
12Karaköy Köyü K.KursuİHTİYA ODAKLI
13Kuz köyü K.KursuıİHTİYA ODAKLI
14Avlagı Ky.Kuran KursuİHTİYAÇ ODAKLI
15Evlik Köyü K.KursuİHTİYA ODAKLI

ORTAKÖY

ıAşdağul Beldesi K.K.4-6 Yaş Grubu
2Merkez Kız K.K.4-6 Ya Grubu

SUNGURLU

ıA. Fındıklı Köyü Yuk.Mah. Cami K.K.İHTİYAÇ ODAKLI
2Demirşeyh Köyü Kız K.K.İHTİYA ODAKLI
3Eşme Köyü K.K.İHTİYA ODAKLI
4Emek Camii K.K.İHTİYA ODAKLI
5Şehit İlhan Çaylan Anaokulu4-6 Ya Grubu

UĞURLUDAĞ

ıMüftülük K.K.İHTİYA ODAKLI
2Haydar Usta Camii K.K.İHTİYA ODAKLI
3Aşılarmut Köyü K.K.İHTİYAÇ ODAKLI
4Eskiçeltek Köyü K.K.İHTİYA ODAKLI
5ÇPL Ana Sınıfı4-6 Ya Grubu

71 adet

T.C.KİMLİK NO

ADI VE SOYADI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

KPSS MEZUNİYET DURUMU

2016 YILI KPSSP-122 PUANI

2016 YILI KPSSP-123 PUANI

2016 YILI KPSSP-124 PUANI

HAFIZLIĞI (VAR-YOK)

296 SAAT VE ÜZERİ ÇOCUK EĞİTİMİ İLE

İLGİLİ RESMİ DİPLOMA, BELGE VEYA SERTİFİKA (VAR-YOK) .

ÖZÜ            • İhtiyaç Odaklı ve 4-6 Yaş Grubuna yönelik

Kur’an Kursu Geçici Öğretici Görevlendirmesi

MÜFTÜLÜK MAKAMINA

Çorum Müftülüğünün 10.01.2017 tarihli ve 85460630-903-132 ve 133 sayılı ” İhtiyaç Odaklı ve 4-6 Yaş Grubuna Yönelik Kur’an Kursu Geçici Öğretici Sınav Duyurusunu” okudum.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılındaMüftülüğüne bağlı açılan;

İhtiyaç Odaklı

4-6 Yaş Grubuna Yönelik

Kur’an Kurslarında ihtiyaç olması durumunda geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere sınava katılmak istiyorum. Görevlendirmem ile ilgili olarak herhangi bir sağlık sorunum ve sabıka kaydım yoktur. FETÖ/PDY Örgütü ile aidiyet, iltisak ve irtibat bağım yoktur. 15 Temmuz 2016 tarihi sonrası özel öğretim kurum/okullarında/kurslarında çalışma iznim iptal edilmedi.

Hakkımda FETÖ/PDY ile ilgili inceleme veya soruşturma yoktur.

Bilgilerinize arz ederim.

Adres/01/2017

Adı Soyadı İmza

Ekler:

l – Diploma Fotokopisi

 

NOT : Kişi İSTEMESİ HALİNDE İHTİYAÇ ODAKLI VE 4-6 YAŞ GURUBUNA YÖNELİK KURSLARIN (BELGESİ VARSA) İKİSİNEDE BAŞVURABİLİR.

Sınav İlanını görmek için aşağıdaki PDF belgesine tıklayınız!
Dosyalar


4-6 YAŞ GURUBUNA YÖNELİK.PDF

 

 

Müftülük alım haberleri münhal ilanlar ve tüm müftülük haberlerimiz 81 ilin tüm duyurularını sitemizde bulabilirsiniz.Haberden cıkmadan önce diğer haberlere bakmayı unutmayınız. ilginizi cekecek ve yararlı olacak onlarca haberi bulabilirsiniz Ayrıca anlık duyuruları kacırmamak için sayfa ve gurubumuza buyurun--> Sadece diyanet haber facebook sayfası na katılın(Türkiyenin en güncel muftuluk haberleri) Diyanet gurubu için buyurun tek sen yoksun.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA