Müftülük Haberler

Pendik Müftülüğü AŞERE TAKRİB KURSU SINAV İLANI

Pendik Müftülüğü AŞERE TAKRİB KURSU SINAV İLANI
Bu haber 10 Şubat 2017 - 8:46 'de eklendi ve 3.235 kez görüntülendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

Sayı         • 60928694-774.01.03- / (149

Konu : Aşere Takrib Kursu                                                                                 3 1 -01. N17

Sınav İlânı

KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Müftülüğü)

İlgi: Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 30/01/2017 tarihli ve 17857537-

774-16 sayılı yazısı.

Din Hizmetlerini yürüten personelin, özellikle Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirerek Başkanlığın bu alanda ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmek amacıyla, Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün sevk ve idaresinde Üsküdar İlçesi Yıldırım Beyazıt Camii Müştemilatındaki Kerime Hatun Kur’an Kursu’nda 36 ay süreli “Aşere Takrib Kursu” açılacağı ilgi yazı ve eki sınav ilanı ile bildirilmektedir.

Söz konusu kursa katılmak isteyenler 17 ubat 2017 Cuma ünü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İlçe Müftülüğüne müracaat edece lerdir. Müracaat edenlerin bilgileri aşağıdaki çizelgeye göre 22 Şubat 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İlimiz Müftülüğünün İstanbul.egitimhiz@diyanet.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

 Bilgi vegereğini ricaederim.

11000

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE

Vali a.

İl Müftü Yardımcısı

S.N SİCİLİT.C.KİMLİK

NO

ADI SOYADIGÖREVİGÖREV

İL Eşi

GÖREV YERİTELEFON NO.
        

Ek: İlgi yazı ve eki sınav ilanı (3 Sayfa)

Fetva Yokuşu Sk. No:36 34460 Fatih / İSTANBUL Bilgi içi İsmail ÇARDAK Bayram SEYMAN Telefon: (0 212) 512 23 20 Faks: (0 212) 512 32 52 Eğitim Uzmanı v.H K.i. e-posta: Elektronik Ağ: istanbul@diyanet.gov.tr Telefon No : (0212) 512 23 20/138-145

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürlüğü

sayı : 17857537.774-16      3.01.2017 Konu : Aşere Takrib

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜNE

ilgi 18. 01.2017 tarihli ve 73584642.774.01.08- E. 5158 sayılı Başkanlık yazısı.

Üsküdar İlçesi Yıldırım Beyazıt Camii müştemilatında bulunan Kerime Hatun Kur’an Kursunda, Eğitim Merkezimizin sevk ve idaresinde aşere takrip kursu açılması, belirlenecek takvim çerçevesinde tüm iş ve işlemlerin Eğitim Merkezimizce yürütülmesi ilgi yazı ile uygun görülmüştür.

Söz konusu kursa katılacak kursiyerler İstanbul Genelinde Erkek Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım olarak görev yapan istekliler arasından mülakatla seçilecektir. Bu sebeple hazırlanan sınav ilanı ilişikte sunulmuş, ayrıca Eğitim Merkezimizin internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Sınav ilanının ilgililere duyurulması ve belirlenen takvim çerçevesinde müracaatların kabulü ile oluşturulacak listenin Eğitim Merkezimize ulaştırılması hususunu arz ederim.

Haseki Sultan Mahallesi                 Caddesi No:126 Fatih istanbul Telefon No: (0212) 588 70 00

Fax (0212) 588 88 48 E-P05ta•. haseki.egitim@diyanet.gov.tr Bilgi için: Memur İbrahim GÖÇMEN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürlüğü

AŞERE-TAKRİB HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNA KURSİYER SEÇİMİ SINAV DUYURUSU

Kudan kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayym unvanlarında görevli personelin, özellikle Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla 2017 yılı içerisinde Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinin sevk ve idaresinde Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii Müştemilatındaki Kerime Hatun Kur’an

Kursunda “Aşere/Takrib Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlenecektin

Söz konusu kursa erkek görevliler arasından sözlü sınav usulüyle 25 kursiyer alınacak, müracaatlar alındıktan sonra sınav safahatı ayrıca duyurulacaktır.

I.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 1. Son başvuru tarihi itibariyle (17 Şubat 2017)
  1. İstanbul İl Genelinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü Maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
  2. Askerlikle ilişiği bulunmamak,
  3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak, d En az imam hatip lisesi mezunu olmak, (Dini yüksek öğrenim mezunu olmak tercih sebebidir.)
   1. Halen uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak,
   2. Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli ihtisas kursu kursiyeri olmamak,
   3. Hafız olmak,
   4. BAŞVURU, SINAV İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR
   5. BAŞVURU:

Adaylar;

17 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar, kursa katılmak istediklerini belirtir dilekçelerini bağlı bulundukları ilçe müftülüğüne vereceklerdir. İlçe Müftülükleri adayların dilekçelerini inceleyerek, yukarıda belirtilen şartları haiz personelin listesini aşağıdaki forma uygun olarak hazırlayarak en geç, 22 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İstanbul İl Müftülüğüne ulaştıracaktır. İlçelerden gelen listelerin İl Müftülüğünce tevhit edilmesiyle oluşturulan sınava esas aday listesi üst yazı eşliğinde Eğitim Merkezimize ulaştırılacaktır.

 1. SINAV İŞLEMLERİ:
 1. Eğitim Merkezimizce belirlenen sınav tarihleri istanbplçgitim.ğiypnet.gçv.tr adresinden ilan edilecektir.
 2. Adaylar sınava gelirken; T.C. kimlik no’sunun yer aldığı belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 3. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilk 25 personel kursa alınacaktır.

 

 1. DİĞER HUSUSLAR:
 1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 2. Sınav ve sonuçları ile ilgili Eğitim Merkezimizin internet sitesinden yapılanc, Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı işlemlerle ilgilidir. Bundan sonraki sınavlar İçin müktesep teşkil etmeyecektir.
 3. tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 1. Kursa katılan Kur’an Kursu Öğreticileri için demlerden muafiyet söz konusu olmayacak, İmam Hatip ve Müezzin
 2. Kayyımlar kursun devam ettiği günlerde öğle ve ikindi namazlarındaki görevlerinden muaf tutulacaktır.
 3. Kursiyerler kurs süresince Yurtdışı, Hac ve Umre gibi görevlerde bulunamayacaktır.
 4. III. SINAV KONULARI:
 1. Kur’an-ı Kerim: Meal ve Tecvit,
 2. Arapça,
 1. Temel İslam Bilimleri,
 2. Genel Kültür.Telefon: 0212 588 70 00İlgililere duyurulur.
 3. Fax (Belgegeçer): 0212 588 88 48
 4. IV. İLETİŞİM:

AŞERE TAKRİP KURSU SINAVI ADAY LİSTESİ

S.NsiciLiT.C. KİMLİK NOADI SOYADIGÖREVİGÖREV İL EşiGÖREV YERİTELEFON NO
        

 
Dosyalar


AŞERE TAKRİB KURSU SINAV İLANI.pdf

 

 

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA