Müftülük Haberler

Vhki Söför ve hizmetli alım ilanı

Vhki Söför ve hizmetli alım ilanı
Bu haber 05 Şubat 2017 - 22:51 'de eklendi ve 5.017 kez görüntülendi.

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

4 -01- 2017

Konu : Sınav İlanı.

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN

İlimiz ve İlçe Müftülüklerinde münhal bulunan ek liste de unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince yazılı sınav ve mülakatla personel alınacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar için; l- Halen 657 sayzlı Kanuna tabi olarak Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıyor olmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği için;

 • Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.
 • Askerlik hizmetini yapmış olmak.
 • Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak. 4- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Şoförlük için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Askerlik hizmetini yapmış olmak.
 • En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
 • Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

Hizmetlilik için;.

l- En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Müracaat şekli ve süresi;

1- İsteklilerin 07/02/2017 tarihine kadar usulüne uygun dilekçe ile Müftülüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. (İl dışından gelenler hizmet cetvellerini de ekleyeceklerdir.) 2- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 • Faks ile yapılan müracaatlar, evrakların aslının müracaat tarihinin son günü itibariyle Müftülüğümüzde olması şatıyla kabul edilecektir.
 • Yapılan yazılı sınavdan 70 tam puan alamayanlar mülakata alınmayacaktır. (V.H.K.İ. kadroları için)
 • Sınavı kazananların ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi halinde sınavları ve atamaları iptal edilecektir.
 • Sınava katılmak isteyenler 09/02/2017 Perşembe günü saat 09.00′ da Müftülüğümüzde hazır bulunacaklardır.

e TÜFEK OĞLU

İl Müftü Yardımcısı

09/02/2017 Tarihinde izmir il Müftülü#ünde Yapłlacak Olan Smava Ait Münhal Kadro Listesi

 

s.N0 ACIK KADROLAR                                                              UNVANI SIMFI

Ol         Bornova Ílęe Müftülügti                                    V.H.K.Í.      G,t.H.S.

 • Kłnłk ÍIęe Mi.iftülüši.j H.K.Í. G.Í.H.S.
 • Kiraz Ílęe Müftülüšü H.K.Í. G.Í.H.S.
 • Kiraz Ílęe Müftülüšti $oftjr G.Í.H.S. 05 Torball ilęe Müftüliišü $oför G.Í.H.S.
 • Izmir ił MüftülüĚü Hizmetli Y.H.S.
 • Bergama ilęe Müftülüšü Hizmetli H.S,
 • Bornova Ílęe Müftülüšü Hizmetli Y.H.S. 09 Kiraz Merkez Erkek Kur’ an Kursu Hizmetli Y.H.S. 10 Konak Ílęe Müftülüšü Hizmetli

I l         Narlldere Ílęe Müftülügti                                          Hizmetti Y.H.S.

12                        llęe Müftülügti                                              Hizmetli Y.H.S.

DERECESi                  SAYISI

3                                1

5                                1

3                                1

5                                1

9

9                                2

9                                1

6

6

6                                1

9                                1

9                                1

Me met TÜFE ÍOÖLU

ÍI Müftü Yardłmcłsł

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA