4 il İmam ve müezzin alım ilanına cıktı.

4 il İmam ve müezzin alım ilanına cıktı.

İmam ve müezzin alım ilanı.

15 Ekim 2019 - 20:00 - Güncelleme: 15 Ekim 2019 - 20:14

İl müftülüklerinden vekil imam ve müezzin alım ilanları il il 4 müftülük birden yayınlandı. işte il il yayınlanan ilanlar ve detaylar!

Sınavı Kazanmak için Ücretsiz Deneme Sınavını Cöz Gir Sınava Kazan(tıkla)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinde zikredilen sebeplerden dolayı görev yerlerinden ayrılan ve ayrılacak olan personellerin yerlerine Diyanet İşleri Başkanlığının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince açıktan vekâleten atanacakların tespiti için yarışma sınavı düzenlenecektir.

 

SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartlara sahip olmak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Ön lisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
 4. Halen örgün olarak eğitim öğretime devam ediyor olmamak.
 5. İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
 6. 2018 KPSS (DHBT) puanı en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
 7. Halen vekil olarak görev yapanların sınava müracaatları kabul edilmeyecektir.
 8. Yanlış beyanda bulunanların müracaatları [sınavı kazansalar dahi] geçersiz sayılacaktır.
 9. Yerleştirmeler mülakat puanına göre yapılacaktır.
 10. İsteklilerin en geç 22/10/2019 Salı günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne başvurmaları ve imtihanın yapılacağı 23/10/2019 Çarşamba günü saat 08.30’da İl Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir,
 11. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlanen duyurulur.

 

GEREKLİ BELGELER:

 

 1. Diploma Fotokopisi
 2. Varsa Hafızlık Belgesi 
 3. 2018 DHBT sonuç belgesi
 4. Kimlik fotokopisi
 5. Sabıka kaydı (Beyan)
 6. Askerlik durum belgesi (Beyan)

 

VEKİL ATAMA YAPILMASI PLANLANAN İLÇE KADRO SAYILARI

 

S.NO

İlçesi

Hizmet Sınıfı

Unvanı

Adedi

1

İpekyolu

DHS

Müezzin-Kayyım

3

2

Edremit

DHS

İmam-Hatip

1

3

Edremit

DHS

Müezzin-Kayyım

1

4

Tuşba

DHS

İmam-Hatip

1

5

Gevaş

DHS

İmam-Hatip

1

6

Özalp

DHS

İmam-Hatip

1

 

VAN İL MÜFTÜLÜĞÜ

İl Müftülüğü

Sayı     : 91025015-902.03-12                                                                                    10 EKİM 2019

Konu : Vekil Sınav İlanı

DUYURU

Malatya İl Müftülüğünden;

İlçe Müftülüklerine bağlı aşağıda bilgileri verilmiş olan camilere sözlü sınavla açıktan Vekil İmamHatip ataması yapılacaktır.

Sınava katılmak isteyenlerde aranan şartlar

l . 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak,

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 2. Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım olarak atanmak için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini yüksek öğrenim düzeyine sahip olmak,
 3. İmam-Hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2018 Yılı KPSS (DHBT)'den 60 ve üzeri puanı almış olmak,

6. Halen Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım olarak görevde bulunmamak.

Müracaat için gerekli belgeler

l . Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

 1. İş Talep Formu, (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraflı)
 2. Diploma ve Hafızlık belgesinin onaylı sureti,
 3. 2018 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesi,
 4. 2018 yılına ait KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavında 60 ve üzeri puan almış olduğunu gösterir belge.


   ı .    İsteklilerin yukarıda istenilen belgelerle birlikte 24.10.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar
Diğer Hususlar

İlimiz Müftülüğüne başvurmaları,

 1. Sözlü sınav 30.10.2019 Çarşamba günü saat 09:00'da İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır,
 2. 24.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar Müftülüğümüze ulaşmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 3. Sınav sonuçları Müftülüğümüz web sayfası http://malatya.divanet.pov.tr ve ilan panosunda duyrulacaktır. Sınava katılanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 4. Her türlü yanlış beyandan dolayı şahısların kendileri sorumlu olacaktır.

İlgililere duyurulur.Veysel ŞILDAR

İl Müftüsü

AÇIK KADRO BİLGİLERİ

s.

SINIFI

ÜNVANI

DERECE

GRUB

İLÇESİ

YERİ

KİMDEN

BOŞALDIĞI

SÜRESİ

LOJMAN

DURUMU

 

D.H.S

vekil i-H

 

D

Yeşilyurt

Şeker Fabrikası C.

Hüseyin KARABACAK

Uzun Süreli

Yok

2

D.H.S

vekil i-H

 

C

Yeşilyurt

Mescidi Takva C.

Mahmut ARSLAN

Uzun Süreli

Yok

3

D.H.S

Vekil i-H

6

C

Yeşilyurt

Bostanbaşı Mh. Diniye Çalık C.

Hasan TAN

Uzun Süreli

Yok

 

 

Sınav Duyurusu. Samsun

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM SINAV DUYURUSU

Herhangi bir sebeple İlimize bağlı İlçe Müftülüklerinde görevlisi geçici olarak en az 3 (üç) ay süreli görevinden ayrılan (yurtdışı görevi, ücretsiz izin, uzun süreli istirahat raporu, geçici görevlendirme, vb.) imam-hatip veya müezzin-kayyımların yerine 657 sayılı D.M.K.'nun 86. maddesi gereğince 2/3 maaşla Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Il/b ve 11/2 maddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarına atama ve bu kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9.11-1 ve 13. Maddesi uyarınca yarışma sınavı ile Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır.

I-Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranacak Şartlar

l- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "ortak nitelik” şartını taşımak,


2018 yılı KPSSP (DHBT) 122-123-124 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak,
 1. Vekil imam-hatip olarak atanmak için en az imam-hatip lisesi mezunu ve üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 2. Vekil Müezzin-Kayyım olarak atanmak için en az imam-hatip lisesi mezunu olmak, veya

Lise ve dengi bir okuldan mezun olanların da hafızlık belgesine sahip olması,

5- Halen vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak çalışıyor olmamak

6- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda arşiv kaydının bulunmaması,

II-Başvuru Şekli

 1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 14/10/2019 tarihinde başlayıp, 28/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte İl Müftülüğümüze şahsen müracaat edeceklerdir,
 2. Bu duyuruda belirtilen şartlara uygun olmayan, faks, posta ve e-maille yapılan müracaatlar ile 28/10/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

4- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından müracaat eden kişi sorumlu olacaktır,

5-Müracaatçılar, ilimiz Müftülüğünce ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir.

III-Sınav İşlemleri

 1. Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. Mülakat sınavından En yüksek puan alanlardan başlamak suretiyle atama yapılacaktır. Ancak mülakat puanlarının eşit olması halinde; DHBT puam yüksek olana, sıralama değişmezse hafız olana, öğrenim durumu yüksek olana, yine değişme olmazsa kura ile belirlenecektir.
 2. Smava müracaat eden adaylar arasından KPSS (DHBT)'den 60 ve üzeri puan alanların tamamı mülakata alınacaktır.
 3. Sınavın 07.11.2019 tarihinde bitmemesi halinde devam eden günlerde de sınava devam edilecektir.
 4. Mülakat Sınav sonuçları sınavın bitiminden sonra ilimiz Müftülüğünün web sayfasından ilan edilecektir.

IV-Atama İşlemleri

ı- İstekliler mülakat puanına göre dilekçelerinde talep ettikleri göreve atanacaktır.


1- Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

VI-Başvuru İçin Gerekli Belgeler

A) BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER:

1 -İş Talep Formu (fotoğraf yapıştırılmış olacak)

2-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi sureti

3-Diplomanın Fotokopisi

4- 2018 yılında yapılan KPSSP (DHBT) 122-123-124'den en az 60 puana sahip olduğunu gösterir onaylı belge.

B) SINAVI KAZANMASI HALİNDE İSTENEN BELGELER:

ı- İş Talep Formu (fotoğraf yapıştırılmış olacak) (Ek-2).

2- Diplomanın Aslı ve bir adet fotokopisi.

3- Hafızlık Belgesi Aslı ve bir adet fotokopisi (hafız olduğunu beyan edenler için)

 1. 2018 yılında yapılan KPSSP122-123-124'den en az 60 puana sahip olduğunu gösterir onaylı belge.
 2. T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi Sureti.(Aslı beyan edilecek)

İmam-Hatiplik veya Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, askerlikle ilişiği olmadığına ve sabıka adli sicil - arşiv kaydı olmadığına dair evrak ile birlikte İlimiz Müftülüğüne yapılacaktır.
 1. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf.
 2. Mal Bildirimi (İl Müftülüğümüzden temin edilebilecektir.)

VIII-Sınav Yeri ve Tarihi

İlk Müracaat Tarihi     :14.ıo.2019

Son Müracaat Tarihi   :28.ıo.2019

Sınav Tarihi                     :07.11.2019 ve devam eden günlerde.

Sınav Yeri ve Saati         :SAMSUN İL MÜFTÜLUGU - 08:30

YORUMLAR

 • 2 Yorum