Diyanet müftülüklerin görevlerini acıkladı

Diyanet müftülüklerin görevlerini acıkladı

Diyanet müftülüklerin görevlerini acıkladı

28 Şubat 2019 - 21:02

1.4.5.16. Müftülükler

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinde; “İl ve ilçe müftüleri, bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsil eder, din hizmetlerini, dinî müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetler” hükmü yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 30. maddesinde müftülüklerin görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

 • İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini ve dini müesseseleri yönetmek ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemek.
 • Din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak vatandaşları aydınlatmak, vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmak, müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde vaaz ve irşat programları hazırlamak.
 • Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, din hizmetlerini buna göre planlamak ve yürütmek.
 • İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlar ile irtibat kurmak ve gerektiğinde Başkanlığın görev alanına giren konularda ortak çalışmalar yapmak.
 • İlahiyat fakültesi öğretim üyeleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdür ve eğitim görevlileri, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, emekli Başkanlık personeli ile dini kültür, bilgi ve tecrübeleriyle temayüz etmiş diğer şahıslardan da yararlanarak din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
 • Batıl inanç, bid’at ve hurafeleri araştırmak, incelemek ve bunlara karşı tedbirler almak.
 • Ailenin kurulması, korunması ve aile bütünlüğünün sağlanması hususunda proje ve çalışmalar üretmek ve yönetmek.
 • Hastane, ceza infaz kurumları, yetiştirme yurdu, huzurevleri, çocuk evleri, kadın konuk evleri ve benzeri sosyal hizmet kurumlarındaki vatandaşlarımıza dini rehberlik yapılmasını ve din hizmeti verilmesini sağlamak.
 • Personelin kadro, atama, nakil, izin, görevlendirme, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek.
 • Cami görevlileri ve cami rehberlerinin mesai saatlerini ve izin günlerini düzenlemek.
 • Cami ve mescitlerin kıblelerini tespit etmek, ibadete açılış beratını vermek, görevli ihtiyacını belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.
 • Camilerin temizlik, bakım, onarım, çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Camilerdeki yardım toplama faaliyetlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Kur’an kursları ile yurt ve pansiyonların açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetimi ile ilgili işleri yürütmek.
 • Görevlilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde kurslar düzenlemek.
 • Hac ve umreye gideceklerle ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerini sağlamak.
 • Dini soruları usulüne göre cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak.
 • Başkanlık yayınlarının tanıtım, dağıtım ve satış işlemlerini yapmak.
 • İhtida işlemlerini yapmak.
 • Birden fazla dernek veya vakfı bulunan camilerde, ilgili dernek veya vakfı belirlemek.
 • Müftülüğün yıllık bütçesini hazırlayarak Başkanlığa sunmak ve diğer mali iş ve işlemleri yürütmek.
 • Taşınır mallar ve teberrükat eşyasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine imkânları nispetinde katkı sağlamak.
 • Başkanlık stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yıllık eylem planlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçları hakkında rapor düzenlemek.
 • İl ve ilçe müftülerine verilmiş olan evlendirme yetkisi ve görevi ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Erzincan’dan 20 Tırlık Iyilik Kervanı Idlib Için Yola çıktı
Erzincan’dan 20 Tırlık Iyilik Kervanı Idlib Için Yola çıktı
Tekirdağ'da çerkezköy’de Gençlik Buluşması Gerçekleştirildi.
Tekirdağ'da çerkezköy’de Gençlik Buluşması...