Bolu'da Tarihten Bugüne Camilerimizin Kullanım Yöntemleri

tarihten bugüne camilerimizin kullanım yöntemleri


Bolu'da Tarihten Bugüne Camilerimizin Kullanım Yöntemleri

"Cami çocukla buluştuğu zaman geleceğimizden emin oluruz.."

TARİHTEN BUGÜNE CAMİLERİMİZİN KULLANIM YÖNTEMLERİ

İslam Medeniyetinin en temel mimari eserlerinden biri de camilerdir.

Camiler , müminler için hem ibadetin hem de hayatın merkezidir. Camilerde hem sevinci hem de hüznümüzü paylaşırız.

İslam tarihi incelendiği zaman camilerin kullanım amaçları çok farklı olmuştur.

Camiler, İslam dininin ibadet yeri olmalarının yanı sıra tarih boyunca pek çok farklı amaç için kullanılmışlardır.

Bu amaçlar, dönemlere ve toplumlara göre çeşitlilik göstermekle birlikte genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

1 Dini Amaçlar:

İbadet: En temel işlevi olan namaz kılma, dua etme, Kur'an okuma gibi ibadetlerin gerçekleştirildiği mekanlardır.

Vaaz ve İrşad:

Cuma hutbeleri, dini sohbetler ve dersler gibi etkinliklerle toplumu dini konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme amacı taşırlar.

Bayram Kutlamaları:

Ramazan ve Kurban Bayramları gibi dini bayramların topluca kutlandığı mekanlardır.

Cenaze Törenleri:

Cenaze namazlarının kılınıp, defin işlemleri öncesi helallik alındığı yerlerdir.

2 Eğitim ve Kültürel Amaçlar:

Eğitim:

İlk dönemlerden itibaren medreseler cami bünyesinde veya yakınında kurularak eğitim faaliyetleri yürütülmüştür.

Kütüphane:

Birçok cami bünyesinde zengin el yazması eserlerin bulunduğu kütüphaneler yer alır.

Sanat ve Mimari:

İslam sanatının önemli örneklerini barındıran camiler, mimari özellikleriyle de estetik bir değer taşırlar.

Toplantı ve Etkinlik Mekanı:

Dini konuların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaparlar. Düğünler ve diğer çocuklara yönelik etkinlikler yapılmıştır..

3 Sosyal Amaçlar:

Toplanma Alanı:

Özellikle küçük yerleşimlerde camiler, insanların bir araya gelerek sohbet ettiği, haberleştiği sosyal mekanlar olarak işlev görürler.

Yardımlaşma ve Dayanışma:

Cami cemaati arasında yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri düzenlenir.

Barınma:

Geçmişte bazı camiler, yolculara ve ihtiyaç sahiplerine barınma imkanı sağlamıştır.

4 Diğer Amaçlar:

Sağlık:

Bazı dönemlerde camilerde hastalara şifa dağıtma amacıyla etkinlikler düzenlenmiştir.

Sosyal ve Milli Meselelerin konuşulduğu yer: İslam tarihinde bazı dönemlerde camiler, sosyal kararların alındığı ve halka duyurulduğu yerler olarak da kullanılmıştır.

Örneğin Milli Mücadelede Gazipaşa'nın Balıkesir Hitabesi camide irad edilmiştir..

Askeri:

Bazı durumlarda savunma amaçlı olarak kullanıldığı da olmuştur.

6 Günümüzde Camiler:

Günümüzde camiler hala ibadet, eğitim, sosyal ve kültürel amaçlarla kullanılmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak, camiler sadece ibadet mekanları olmanın ötesinde, toplumların dini, sosyal, kültürel ve kimi zaman sosyolojik hayatında da önemli roller üstlenmişlerdir.

Bu çok yönlü işlevleriyle tarih boyunca Müslüman toplumların merkezinde yer almışlardır.

Geleceğimizin teminatı olarak çocuklarımız ve gençlerimiz ile camilerimizi buluşturmalıyız.

Cami gölgesinde çocuklar bir araya gelmeli, çocukların yaş seviyelerine göre camilerimizde çocuklarımız koşmalı ve oynamalıdır..