Müftülük Haberler

Kahramanmaraş Müftülüğü 15 Temmuz Programları Hk. Genelge

Kahramanmaraş Müftülüğü 15 Temmuz Programları Hk. Genelge
Bu haber 06 Temmuz 2017 - 19:38 'de eklendi

15 Temmuz Programları Hk. Genelge

 T.C.

    BAŞBAKANL IK

Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı :51551452-010.06.02-

Konu :15 Temmuz Programları Hk. Genelge

D O S Y A

15 Temmuz 2016 gecesi memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmetmiş, bir ihanet çetesi karşısındaki vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, millî iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşu her türlü takdirin üzerindedir.

Dün İstiklal mücadelesi günlerinde olduğu gibi, bugün de milletimizin kendi izzet ve haysiyetine sahip çıkması ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din ü devlet, mülk ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimizi yâd etmek, bıraktıkları onurlu mirası gelecek nesillere aktarmak için Başkanlığımız tarafından toplumsal bilince katkı sağlamaya yönelik bir dizi program planlanmıştır.

"Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Salâlara" şiarıyla 15 Temmuz 2016 tarihinin sene-i devriyesinde tüm yurtta gerçekleştirilecek programların aşağıda belirtilen çerçevede yerine getirilmesi; yapılacak olan tüm programlarda 15 Temmuz sürecinin milletimiz ve özellikle gelecek nesiller nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir.

Buna göre;

Başkanlığımız öncülüğünde milletimizin katılımıyla "Şehitlerimiz İçin 100 Bin Hatim Okuyoruz" kampanyası başlatılmıştır. 14 Temmuz 2017 Cuma günü Cuma namazı öncesi camilerde vaaz yerine bu toprakları vatan kıldığımız günden beri değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ruhlarına ithafen "Kur’an-ı Kerim Ziyafeti Programı" yapılacaktır. Program tüm camilerimizde Ek- 1 Bilgi Notu çerçevesinde gerçekleştirilecek; program sonunda da milletimiz tarafından okunan 100 bin hatm-i şerifin duası Ek-2 metin esas alınarak yapılacaktır. 14 Temmuz 2017 Cuma günü için Başkanlıkça özel olarak hazırlanan "hutbe" tüm camilerde ve mescitlerde okutulacaktır. Ayrıca turistik camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde Başkanlığımız web sayfasında yer alan mezkur hutbenin İngilizce ve Arapça versiyonunun okutulması sağlanacaktır. 15 Temmuz sürecinin özellikle gelecek nesiller nezdinde bir ruha dönüştürülmesi amacıyla 14 Temmuz Cuma günü tüm yaz Kur’an Kurslarımızda Ek-3 Bilgi Notu çerçevesinde "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" gerçekleştirilecektir. 15 Temmuz 2017 gecesi cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacaktır. 15 Temmuz 2017 Cumartesi gününü 16 Temmuz 2017 Pazar gününe bağlayan gece saat 00.13’te ülkemizdeki 90 bin caminin tümünde eşzamanlı olarak salâlar okunacaktır. Mahya asma imkânı bulunan camiler: "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Birliğimiz Daim Olsun!", "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Kardeşliğimiz Daim Olsun!", "Birliğimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun!" ünlemlerini mahyalarda kullanabileceklerdir. 14-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecektir. 14-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında 81 il merkezinde "15 Temmuz, Din ve Değerlerimiz" başlığıyla Ek-4 Bilgi Notu çerçevesinde paneller düzenlenecektir. Hafta boyunca yerel medya organlarında müftülerimiz ve görevlendirecekleri personel, halkımıza şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi üzerine programlar yapacaklardır. Başkanlıkça hazırlanan 15temmuz.diyanet.gov.tr web sayfası hususunda bütün personelimiz bilgilendirilecek, içeriğindeki bilgi ve materyaller yerel medyada ve diğer çalışma alanlarında kullanılacaktır. Başkanlığımız tarafından hazırlanan "Diyanet Aylık Dergi 15 Temmuz Özel Sayısı" nın halkımızla buluşması hususunda gayret gösterilecektir. Ülke genelinde eşzamanlı okunacak salâlar başta olmak üzere yapılacak olan diğer tüm programlar hakkında halkımıza yönelik gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar yapılacaktır. Yapılan tüm faaliyetlerin raporu il müftülükleri tarafından 04 Ağustos 2017 Cuma gününe kadar sosyalkulturel@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı

 

Şehitlerimizi Anma “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” Programı

15 Temmuz 2016 gecesi memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmetmiş, bir ihanet çetesi karşısındaki vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, millî iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşunu gelecek nesillere aktarmak ve dillere destan kahramanlıklarıyla bedenlerini değerlerine siper eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd etmek amacıyla şehitlerimize yönelik yapılacak özel program aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

“Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” Programı 14 Temmuz 2017 Cuma günü Cuma namazı öncesi ülke genelindeki tüm camilerde bütün şehitlerimizin ruhlarına ithafen yapılacaktır. Program sonunda milletimiz tarafından okunan 100 bin hatm-i şerifin duâsı Ek-2 metin esas alınarak yapılacaktır. Programın huzur, huşu ve hudû’ içerisinde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Söz konusu program il/ilçe müftüsünün planlama ve koordinesinde gerçekleştirilecektir. Mili ve manevi şuur oluşturma ve 15 Temmuz’u ruha dönüştürme adına programa özellikle çocukların ve gençlerin katılımı sağlanacaktır. Halkımızın programa teveccühünün sağlanması hususunda tanıtım amacıyla gerekli ön hazırlıklar yapılacaktır. (İlan, broşür, afiş, tv-radyo duyuruları vb.) Program toplamda 60 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanacaktır.

Buna göre;

a. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm)

(3 dk.)

b.

Konuşma

      (12 dk.)

c

Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm)

(2 dk.)

d.

Kaside/İlahi vb.

(7 dk.)

e.

Kur’an-ı Kerim (Yasin) tilaveti

(15 dk.)

f.

Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm)

(2 dk.)

g.

Kaside/İlahi vb.

(7 dk.)

h.

Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm)

(2 dk.)

i.

Duâ

k.)

    8. Program sonrasında mahalli şartlar ve imkânlar ölçüsünde   programa gelen çocuklara, gençlere ve davetlilere ikram ve hediye takdiminde bulunulacaktır.

 

Duâ Metni

Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz!

Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle Allahım!

Huzur-i ilahinde ellerimizi açtık, sana iltica ediyoruz, cân-ı gönülden yalvarıyoruz, bizleri huzurundan boş çevirme Allahım!

Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’dan Hz. İsa’ya yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sen haberdar eyle Allah’ım!

Bilhassa server-i asfiya, hatemü’l-enbiya, Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz’e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Sen ulaştır Allah’ım!

Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Suçlarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı, itiraf ediyoruz. Sen bizleri bağışla Allah’ım!

Ey Rahman, Ey Rahim, Ey Kerim olan Ulu Allah’ımız! Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini bizlerden esirgeme Allah’ım!

Ey bizleri 15 Temmuz gecesinde milletçe büyük bir felaketten, büyük bir badireden kurtaran Yüce Rabbimiz! Sana sonsuz hamd u senalar ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü dergah-ı uluhiyyetinde kabul eyle Allahım!

Ya İlahî, 15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik ihaneti püskürtmek için hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din ü devlet, mülk ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine gark eyle. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Ya Rabbi. Bütün şehitlerimizi, Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle birlikte haşreyle Allahım.

Kabirlerini pür nur, makamlarını âlî eyle Allahım! Her birine rahmet ve minnet borçlu olduğumuz mübarek şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eyle Ya Rabbi!

İlahi! Ecdadından aldığı kudsi mirasa, vatanına ve istiklaline sahip çıkan, hukukuna kastetmek, izzet ve onuruna halel getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak üzere planlanan bu işgal karşısında Çanakkale ruhuyla yekvücut olan, göğsünü siper ederek bu hain kalkışmaya dur diyen bu necip milletimize asla zeval verme Allahım!

Geçmişten bugüne vatanını, bayrağını, dinini, istiklalini en muazzez varlığı bilen, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu onurlu duruşuyla nesiller boyu şükran ve minnetle yâd edilecek olan aziz milletimizi mahzun etme Allahım!

Zalime karşı mazlumun yanında yer alan, gariplere, kimsesizlere, biçarelere çare olan, ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin kendisine sığınanlara bağrını açan, fakire, düşküne, yetime kol kanat geren bu millete hep rahmetinle muamele eyle Allahım! Bu ihanet kalkışmasına karşı duran, milletinin yanında yer alan silahlı kuvvetlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü kötülükten, şer, fitne ve fesattan muhafaza eyle!

Allahım! İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme! Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme, ezanlarımızı susturtma, şanlı bayrağımızı indirtme Allahım. Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi memleketimizi halas eyle Allahım.

Allahım! Suret-i Haktan görünerek din görüntüsü altında bu milletin arasına fitne, fesat tohumları ekenleri kahr u perişan eyle! Bizi dinle, imanla, Kur’an’la, Peygamberle, Allah ile aldatanlardan ve aldananlardan eyleme Allahım! Bu aziz millete karşı hile, oyun ve tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına çevir ya Rabbi!

Ya İlahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle. Yaşadığımız bu meş’um hadiseden ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi lütfeyle Allahım! Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz sayabilmeyi bizlere bahşeyle Allahım! Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmamızı ihsan eyle Allahım! Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!

Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten ve merhametten ayırma Allahım! Kötülerin kötülüklerine rağmen bizi iyilikten ayırma Allahım!

Allahım! Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma! Bizi sırât-ı müstakiminden ayırma Ya Rabbi!

Rabbimiz! Bize rahmetinle muamele eyle! Her türlü inkârcı ve münafığa karşı bize yardım et! Bizleri onlar karşısında küçük düşürme!

Allah’ım! Bozguncu ve fesatçılara karşı bizi her daim muzaffer eyle! Bizleri her türlü fitne ve fesattan, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan muhafaza eyle. Bizlere basiret ve feraset ihsan eyle.

Ya Rabbi! Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, Senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme!

Allahım! Her daim mağdurların yanında yer almış, umut olmuş, muhacirlere kucak açmış bu milletin üzerinden rahmet ve nusretini eksik etme!

Umudumuzu ve huzurumuzu bozmak isteyenlere, topraklarımıza fesat tohumları ekmeye çalışanlara fırsat verme!

Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici düşmanlardan bizleri halas eyle!

Biz sana dayandık, sana güvendik, gücümüzü sana imandan aldık, yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme Allah’ım!

İntikam hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup haddi aşan kullarından olmaktan sana sığınırız. Sen, milletimizin bu soylu direnişini bir adalet ve hakkaniyet direnişi olarak muzaffer eyle Allahım!

Ya Rabbi! Aziz milletimizin katkısıyla bütün şehitlerimiz için okuduğumuz 100 bin hatmi şerifi kabul eyle. Şehitlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz makbul eyle. Makamlarını âli mekanlarını cennet eyle. Bu hatimleri okuyan, yapılan duaya amin diyen kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle Allahım! Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslâm beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah’ım!

Amin, ve selamün alel murselin, velhamdülillahi rabbil âlemin…

Yaz Kur’an Kursları Şehitlerimizi Anma Özel Programı

15 Temmuz sürecinin çocuklar ve gençler nezdinde bir bilinç, şuur ve ruha dönüşmesi için tüm yaz Kur’an kurslarımızda çerçevesi aşağıda belirtildiği üzere programlar gerçekleştirilecektir.

Söz konusu programlar:

Program 14 Temmuz 2017 Cuma günü, gün içinde uygun bir zaman diliminde yapılacaktır. Programın huzur, huşu ve hudû’ içerisinde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Söz konusu program il/ilçe müftülüğünün planlama ve koordinesinde gerçekleştirilecektir. Programa yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerle birlikte veliler de davet edilecektir. Programa teveccühün sağlanması hususunda tanıtım amacıyla gerekli ön hazırlıklar yapılacaktır. (İlan, broşür, afiş, tv-radyo duyuruları vb.) Program toplamda 60 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanacaktır.

Buna göre;

a.

Salâ Dinletisi

(5 dk.)

b.

Öğrencilerden Kur’an-ı Kerim (Yasin) Tilaveti

(15 dk.)

c.

DİB 15 Temmuz Belgeseli (Sinevizyon)

(5 dk.)

d.

Konuşma (15 Temmuz ve Mukaddes Değerlerimiz)

(12 dk.)

e.

Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm)

(2 dk.)

f.

Kaside/Ezgi/İlahi vb. (Öğrenciler)

(6 dk.)

g.

Şiir Dinletisi (Öğrenciler)

(6 dk.)

h.

Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm)

(2 dk.)

i.

Öğrenciler tarafından Duâ (Ek-3)

(7 dk.)

    7. Program sonrasında mahalli şartlar ve imkânlar ölçüsünde programa gelen çocuklara, gençlere ve davetlilere hediye takdiminde bulunulacaktır.

 

PANEL

“15 Temmuz, Din ve Değerlerimiz”

Milletçe elim bir tecrübe olarak yaşadığımız 15 Temmuz süreci bizlere dinin ve dini değerlerin nasıl istismar edildiğini acı bir şekilde bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz’un sene-i devriyesini yaşadığımız şu günlerde bir daha böyle olayların yaşanmaması için farklı etkinlikler ve programlarla toplum bilincinin diri tutulması şüphesiz önemlidir. Fakat yapılan ve yapılacak olan çalışmaların sadece nostaljik bir esinti olarak insanımızın zihninde yer etmesinden öte söz konusu meş’um yapı(lar) ve süreç(ler)in gelecek nesillerin taşıyıcısı olan gençlerimiz nezdinde eğitsel bir sürece dönüştürülmesi; ilmi açıdan tartışılması asla ihmal edilmemesi gereken hususlardandır.

Bu bağlamda söz konusu yaklaşım ekseninde Başkanlıkça 81 ilin tamamında aşağıda belirtilen konu başlıkları ekseninde “15 Temmuz, Din ve Değerlerimiz” başlıklı paneller planlanmıştır. Program içeriği aşağıda belirtildiği çerçevede gerçekleşecek olan panellerde dinî istismar hareketleri karşısında Müslüman şahsiyetin tutum, davranış ve duruşu üzerinde durulacak; Din İşleri Yüksek Kurulu’nun uzun süredir Fetö vb yapılar özelinde çalıştığı ve raporlaştırdığı dökümanlar kaynak olarak kullanılabilecektir. Diğer taraftan dünya tarihinde eşine az rastlanır bir destanın yazıldığı 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin ortaya koyduğu kahramanlıklara ilham veren “bir milleti millet yapan değerler” üzerinde durulacaktır. Son olarak da mümkün olduğu ölçüde şehit yakını ya da gazilerimizin de programa katılması sağlanarak bağlam üzerinde konuşmasına zemin hazırlanacaktır.

Panel Tarihi: 14-28 Temmuz 2017

Oturum Başkanı: İl Müftüsü

Katılımcılar:

♦♦♦ Üniversite Öğretim Üyeleri ve Alan Uzmanları (2 Kişi)

❖ Şehit Yakını ve/veya Gazi

Konular:

Dinî Değerlerin İstismarı ve İstismar Hareketlerine Karşı Müslüman Duruşu. Değerlerimiz; Özgürlük, Vatan, Millet, Bayrak, Ezan, Salâ, Şehitlik Vb. Duygu, Düşünce ve Hatıralar (Şehit yakını/Gazi)

Müftülük alım haberleri münhal ilanlar ve tüm müftülük haberlerimiz 81 ilin tüm duyurularını sitemizde bulabilirsiniz.Haberden cıkmadan önce diğer haberlere bakmayı unutmayınız. ilginizi cekecek ve yararlı olacak onlarca haberi bulabilirsiniz Ayrıca anlık duyuruları kacırmamak için sayfa ve gurubumuza buyurun--> Sadece diyanet haber facebook sayfası na katılın(Türkiyenin en güncel muftuluk haberleri) Diyanet gurubu için buyurun tek sen yoksun.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA