Müftülük Haberler

VEKİL İMAM HATİP VE VEKİL MÜEZZİN KAYYIM SINAV DUYURUSU

VEKİL İMAM HATİP VE VEKİL MÜEZZİN KAYYIM SINAV DUYURUSU
Bu haber 22 Ocak 2018 - 19:49 'de eklendi

VEKİL İMAM HATİP VE VEKİL MÜEZZİN KAYYIM SINAV DUYURUSU

İl ve ilçe müftülüklerimizde 657 sayılı D.M.K’nun değişik 86. maddesinde zikredilen sebeplerden dolayı vekil görevliye ihtiyaç duyulan kadrolar için, D.İ.B Sınav Yönetmeliği esaslarına göre, aşağıda belirtilen şartları taşıyıp müracaatta bulunanlar arasından sıralama yapmak için, açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım mülakat sınavı yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihi:19.01.2018-02.02.2018

Sınav tarihi:08.02.2018​

T.C.

KA RABÜK VALİLİĞİ il Müftülüğü        1 8 ocak 2018 Sayı : 57711737-902.03/ 4t-1 14

Konu      : Vekil İ-H ve Vekil M-K Sınav İlanı.

 

VEKİL İMAM-HATİP VE VEKİL MÜEZZİN KAYYIM SINAV DUYURUSU

İl ve ilçe müftülüklerimizde 657 sayılı D.M.K’nun değişik 86. maddesinde zikredilen sebeplerden dolayı vekil görevliye ihtiyaç duyulan kadrolar İçin, D.İ.B Sınav Yönetmeliği esaslarına göre, aşağıda belinilen şartları taşıyıp müracaatta bulunanlar arasından sıralama yapmak için, açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım mülakat sınavı yapılacaktır.

A- MÜRACAATLAR İÇİN ARANACAK GENEL SARTLAR:

I- 657 sayılı D.M.K’nun 48’inci maddesindeki Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan şartları taşımak,

 • İ.B Atarna ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 5.maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • İ.B Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği I I . ve 13. Maddelerine göre atanacağı kadro için asılda aranan şartları taşımak,
 • İmam-HatipIik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin I I. Maddesindeki şartları taşımak,

B- DİĞER SARTLAR:

– İmam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

 • Vekil İmam-HatipIik için en az İmam-Hatip Lisesi ya da İlahiyat Ön lisans veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak,
 • Vekil müezzin-kayyımlık için en az İmam Hatip Lisesi mezunu veya hafız olup lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • Öğrenim düzeyine göre 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından en az 60 ve üzeri puan almış olmak, 5- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak,
 • a) Görevlendirildiği yerde 3 aydan az görev yapıp kendi isteği dışında görevden ayrılmak zorunda kalanlar sınavda aldığı puan üzerinden tekrar sıralamaya tabi tutulacak ve yeniden ataması yapılabilecektir.
 1. b) Kendi isteği ile görevlerinden ayrılanlar sıralamaya dâhil edilmeyecektir.
 • Halen vekil olarak görev yapanlardan görev süresinin bitimine sınav tarihi itibarı ile 3 ay kalanlar sınava girebilecekler, ancak görev süresini tamamladıktan sonra sıralamaya alınacak ve atamaları yapılacaktır. (Görev süresini tamanilamadan, kendi istekleri ile ayrılanların atamaları yapılmayacaktır.)
 • Sınav sonucu yapılan sıralama, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, Sınav bir sonraki yapılacak olan sınav tarihine kadar geçerli olacaktır.
 • Sırası gelen aday teklif edilen boş kadroya atanmak istemediği takdirde hakkını kaybetmiş olacaktır. (Feragat eden adaydan feragat dilekçesi alınacak veya gitmek istemediğine dair tutanak tutulacaktır.)

10-SıraIama yapılırken mülakat puanlarının eşit olması halinde öncelikle öğrenim durumu yüksek olana, hafiz olana, DHBT puanı yüksek olana öncelik verilecek olup sıralama değişmezse kura ile belirlenecektir.

I I -Başarılı olan vekil İ.H ve vekil M.K. için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılacak olup, güvenlik soruşturması yapılan kişiler hakkında her hangi bir terör örgütüne üyeliği tespiti halinde görev verilmeyecektir.

C- MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

I- Dilekçe ve İş talep formu. (İş talep Formuna Fotoğraf yapıştırılmış olacak)

 • KPSS (DHBT)’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyetbelgesi ve Vekil müezzinkayyımlık için lise mezunu + hafız olarak müracaat edenlerden hafızlık belgesi aslı vç fotokopileri. (Asılları görüldükten sonra adaya iade edilecektir.)
 • C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi fotokopisi.
 • 2016 yılına ait Öğrenim düzeyine göre DHBT Sınav Sonuç Belgesi.
 • Görevini yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

D- MÜRACAAT SEKLİ. SÜRESİ. SINAV YERİ VE ZAMANI

I- Adayların dilekçelerini ıslak imzalı olarak Müftülüğümüze Kimlik Kartları ile şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Sınava faks veya e-mail ile yapılan başvurular ve belgeleri eksik olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

 • Müracaatlar İl Müftülüğüne yapılacak olup, 19/01/2018 Cuma günü başlayacak, 02/02/2018 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Mülakat sınavı Karabük İl Müftülüğünde 08.02.2018 Perşembe günü saat 09:30’da yapılacaktır.
 • 03.2017 tarihinde yapılan Vekil İmam-HatipIik ve Vekil Müezzin Kayyımlık Sınavı 08.02.2018 Perşembe günü yeni sınav yapılacak olması nedeniyle, D.İ.B Sınav Yönetmeliği gereği yeni sınav tarihi itibarı ile geçerlik süresi sona erecektir.
 • Sınavda başarılı olanlar atamaya ihtiyaç duyulduğunda başarı sırasına göre telefonla çağrılacaktır.

Bu nedenle müracaat aşamasında bildirilen telefon numarasına ulaşılamayanların durumları tutanakla tespit edilerek atama haklarının kaybından kendileri sorumlu olacaktır. (Bu itibarla adayların müracaat esnasında dilekçelerinde, ula ‘lecek en az iki telefon numarası bildirmeleri gerekmektedir.)

 • Mülakat sınavı sonuçları Karabük İl Müftülüğünün karabuk.diyanet.gov.tr uzantılı web sitesi ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlgililere ilanen duyurulur.

Adı Soyadı

T.C Kimlik No

Baba Adı

Doğum Yeri Ve Tarihi

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe

Öğrenim Durumu

2016 Yılı DHBT Puanı ve Puan Türü :

Hafızlık Durumu

ÖZÜ : Vekil İmam-Hatiplik ve Vekil Müezzin Kayyımlık Sınavına Müracaat.

KARABÜK MÜFTÜLÜĞÜNE

İliniz ve İlçe Müftülüklerinize bağlı camilerde vekil görevliye ihtiyaç duyulan cami kadroları için yapılacak Vekil İmam-Hatip/Vekil Müezzin-Kayyım11k sınavına katılmak İstiyorum.

Gereğini az ederim.                                                                  …./…../2018

Adres:

Telefon:

l-

2-

Ek:

l – İş Talep Formu (Fotoğraflı) 2- Kimlik Fotokopisi

 • Öğrenim Belgesi Fotokopisi
 • 2016 DHBT sonuç Belgesi 5- Hafızlık Belgesi Fotokopisi
 • Fotoğraf (I Adet)
 • Beyan formu

SABIKA ASKERLİK VE SAĞLIK DURUMU BEYAN FORMU

Adı Soyadl

T.C. Kimlik Numarası

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Nüfusa kayıtlı olduğu il

Nüfusa kayıtlı olduğu ilçe

Şahsımın sabıka kaydı, askerlik durumu ve sağlık durumu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususun doğru olduğunu beyan eder, İmam Hatiplik / Müezzin kayyımlık sınavı işlemleri için l)ilgilerinize sunarım. …J /2018

Adı Soyadı

İmza

  SABIKA (ADLİ siciL) KAYDI BİLGİLERİ
 DURUM BİLGİSİAÇIKLAMA
 Sabıka ka dimYok  
 Sabıka kaydım Var  
  ASKERLİK BİLGİLERİ  
Yaptı Terhis Tarihi TecilliTecil Bitim Tarihi  
Muaf Muafiyet Nâdeni Tecil Yapan Kurum  

 SAĞLIK DURUMU BEYANI

İmam Hatiplik / Müezzin kayyımlık yapmaya mani bir özrüm yoktur.

Adı Soyadı

İmza

EK- 3

İŞ TALEP FORMU

DİKKAT : Bu formu doldurmadan önce altta yer alan “AÇIKLAMALAR” bölümünü lütfen dikkatlice okuyunuz.

KurumuDİYANET İŞLERİ BAŞKANLI ı4,5 x 6

Fotoğraf

SoyadıAdıCinsiyeti

Erkek                 Kadın

T.C. Kimlik No 
Doğum YeriDoğum TarihiMedeni Durumu

Evli                        Bekar

Baba AdıAna Adıİl esi
Mahalle veya KöyüSokağıEv NoCilt NoSayfa No
Verildiği Nüfus İdaresiVeriliş SebebiVeriliş TarihiCüz.K.NoSeri No
Askerlik Hizmeti Yapıldı mı?

Evet                    Hayır

Yapıldıysa Şekli

Yd. Sb.

Yapılmadıysa Sebebi

Tecilli

Mecburi Hizmet i Var mı? EvetVarsa Yükümlü Bulunulan KurumSebebi ve Süresi
Sağlık bakımından talep ettiği görevi devamlı yapmaya engel bir rahatsızlığı var mı?

Evet

 
Sabıka Kaydı Var mı?

Yok

Varsa Yargılanma veya Mahkûm Olma SebebiMahkûmiyeti Varsa Süresi ve Sonucu

Tecilli            Af              Para Cz.   İnfaz

En Son Bitirilen grenim Tarihi ve Derecesi
İstenilen GörevGörevle İlgili Özel Eğitim ve Nitelikler
Yazışma ve e-posta adresi:

İrtibat telefonları: I) 2

Bu iş talep focmunu gerçeğe uygun

olarak doldurdum.

.. … .. 1……../20… …

İmza

Formu İnceleyenin,

Adı Soyadı

Tarih ve İmza

AÇIKLAMALAR :

 1. Cevaplar İş talebinde bulunanın el yazısı ile ve tükenmez kalemle doldurulacaktır.
 2. Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
 3. Seçmeli sorular cevap kutucuklarına moymak suretiyle cevaplandırılacaktır.
 4. Soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 6. İş Talep Formuna (4,5 x 6) ebadında bir adet fotoğraf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.
 7. İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar İmtihanları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

Dosyalar


ilan pdf.pdf

 

Müftülük alım haberleri münhal ilanlar ve tüm müftülük haberlerimiz 81 ilin tüm duyurularını sitemizde bulabilirsiniz.Haberden cıkmadan önce diğer haberlere bakmayı unutmayınız. ilginizi cekecek ve yararlı olacak onlarca haberi bulabilirsiniz Ayrıca anlık duyuruları kacırmamak için sayfa ve gurubumuza buyurun--> Sadece diyanet haber facebook sayfası na katılın(Türkiyenin en güncel muftuluk haberleri) Diyanet gurubu için buyurun tek sen yoksun.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA