Müftülük Haberler

Vekil imam ve müezzin alım duyurusu.

Vekil imam ve müezzin alım duyurusu.
Bu haber 10 Ekim 2017 - 22:35 'de eklendi

D U YU R U

İlgi           a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve

Müezzin Kgyyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değişlirmc Yönetmeliği,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

İlimiz ilçc müftülüklerinde İmam-l-laıip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken askerlik, aylıksız izinli, yurtdışı görevlendirme, geçici görevlendirme vb. nedenlerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerinc ck listede yazılı bulunan kadrolara ilgi kanun ve yönetmelikler uyarınca yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam-HEIip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır.

 1. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

I- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik?’ şartını taşımak,
 • Vekil İmam•Hatiplik için en az İmam,llatip Lisesi mezunu olmak,
 • Vekil Müezzin-Kayyım11k İçin hafız olup, lise veya dengi okul mezunu olmak, 5- 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak-
 • İmanı Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
 • Başkanlığımız bünyesinde halen Vekil İmam-Hatip, Vekil Müezzin-Kayyım veya sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.

B- BAŞVURU içiN GEREKLİ BELGELER

I- Ek-I form dilekçe (İ] Müftülüğünden temin edilecek-)

 • 2016 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
 • Vesikalık 17010ğraf, (l adet)

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

I- Başvuru yapmak isteyenler, ilanda belirtilen camilerden sadece biri için müracaat edebileceklerdir:

 • Belgeleri eksik Olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir,
 • Müracaatlar en geç 20/10/2017 Cuma günü saat kadar istcncn bclgclcr[e birlikte şahsen yapılacak, belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.

I

D- SINAV İŞLEMLERİ

I- Adaylar, sınava gelirken İstanbul Müftülüğünün http:ijistanbul.divanet.pov.tr adresinden alacakları Sınav Giriş Belgesi ile_T.C kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır,

2- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir,

E- SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ

I- Sınav sonuçları. sınavların bilimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ji Müftülüğümüzün http:i!istanbul.divanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 • Sözlü sınavda “Û (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 • Başarılı sayılanlardan en yüksek puan alan müracaat ettiği caminin Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım kadrosuna ataması yapılacaktır.
 • Puanların eşil olması halinde sıralama 21)16 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit Olması halinde, hafızlık ve öğrenim göre yapılacaktır.
 1. SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

TC, kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

 • En son öğrenim durumunu gö51crir belgenin aslı ve fotokopisi.
 • Varsa I lafızllk Belgesi aslı ve fotokopisi,
 • Askerlik Belgesi

Adli Sicil Kaydı

G- DİĞER HUSUSLAR

Sınav İşlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi marna yapılması halinde de görevle İlişiği kesilecektir,

 • Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün İnternet sitesinde yapılan tüm duyurula: tebligat sayılacaktır. Ayrıca bildirim yapılmayacaktır,
 • Bu sınav, sadece ek lisıede ilan edilen cami kadroları içindir.

İlk Müracaat tarihi               06.10.2017

10.21!) 17

Sınav Yeri ve Tarihi Demirtaş MII, Fetva Yokuşu Sk, No:36 Fatih adresinde bulunan İl Müftülüğümüzde 25.10.2017 tarihinde saat: 09.00’da başlayacaktır. Müracaatın çok alması halinde müteakip günlerde de devam edecektir.

Bünyamin         MAN İl Müftüsü a.

İl Müftü Yardımcısı

2,’

VEkiL УЕ VF.kil. МСЕИА-КАУУ!М iciN 140$ BULUNAN CAMiLER

06.10.2017 tarihli ve 11094 say’l’ уапп.п ekidir„
GrohtlВов1№п
АТА$ЕН|Н,с
2ГАМОМСЕИ1ћ’.КАУУ[М
зAVC[L.ARс* AklPOCiW CAM1t
43AdCILARМЕЖЕ?МСКПIН-КАУУМ
5BAGClI,ARсENES ВЛ МАМК САМИ
kOCAStNAN МЕККИ EAMtjUZMAN

НАТ]?

7BAHVELtEVLER(М,ХМ.Т MCjSLIM САМ“[МАМ НАТЈР
8ВАК’ККОУсКА1*ТМ.ТЕГЕ                    САМИ[МАМ.НАТ1Р
9ВАПАМРА$АсМЕ’„ЕК НАПЛ САМИMOF.ZZlN.kAYWN1
BAYRAMPA$AВYE$11„ САМ1[ЈМАМ НАТ|Р
BEYkOZсSOGIJkSU САМИМАМ НАТТР
12ВЕУКОЕд0RNEkkCJV $iRtNOEkE САМЈЈАЗАМ НАТ|Р
13ВЕУКП,«MU14A$$iSjkANМАМ НАТ]?
14BEYkOZVAL1kfjY SERBOSTANT

MUSTAFA             САМП

МОЕИТ№КАУУМ
15BEYUkDOZ13сMEVI„ANA cAMti[МАМ.НАТ|Р
16ВПУПКСЕКМЕГЕвТМАМ.НАТIР
17СЕКМЕКОУсREFAY САМИtMAM.HATlP
18СЕКМ€кОусVERAY САМП[МАМ.НАТЈР
19FATiHсSVRl,lR][МАМ.НАТЛР
20ГАТЈНМЏНТЕМР tSkENDER САМИСМАМ.НАТ1?
РАТ[НУЕМ1МАМ.НАТ[Р
22GtjNCJORENkOY[CI МЕЖЕ1МАМ.

НАТО

23GONC.ORENв‘,’E$tL САМОМВЕИIК.КАУУ[М
24GijNGOREkМЕККИ CAMjtмоих.к,чуутм
25КАЛ КОУсAkLAR САМП1МАМ-НАТ|Р
26КАОЛКОУсCEDtD САМПМСИТК.КАУУГМ
27kijVCkVEkMECEсMERVECAMt1
28МАГ.ТЕРЕСАМКГЈ1МАК [МАМ.

НАТО

29мм.ТЕРЕсКАЛ УЕ Н,ЧТИХ СА МЛЈМАМ.11АТ1?
30EBEVEYN САМИ1МАМ-НАГ\Р

З ”

VEKİL İMANI-HATİP VE VEKİL MÜEZZİN-KAYYIM ALIMI İÇİN BOŞ BULUNAN CAMİLER

(06.10.2017 tarihli ve 11094 sayılı yazının ekidir.)

31SULTANCjAZÂcHACI AYŞECAMİİUZMAN İMAM.

HATİP

32ÜSKÜDARDYÜCEDAL CAMİİ
33ZEYTİNBURNU[3SEYİT NİZAMBAŞ İMAM-IIATIP
34ZEYTİNBURNUDY                      MESCİDİİMAM.HATIP
35ZEYTİNBURNUcÜLKER CAMİİMÜEZ.ZIN-KAYY[M

NOT: Atanma şartlarım taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

06.10.2017

Bünyamin KAHRAMAN

İl Müftü Yardımcısı

4

06.10.2017 tarihli ve 11094 sayılı Sınav İlanı ekidir.

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

RESİM

BABA ADI

MEMLEKETİ

DOĞUM TARİHİ

TAHSİL DURUMU

2016 DHBT PUANI

HAFIZLIK DURUMU

ASKERLİK DURUMU

ÖZÜVekil [Hatiplik veya Vekil M,Kayyımlık Sınavına Müracaat

MÜFTÜLÜK MAKAMINA

İSTANBUL

İliniz                     ilçesinde          çeşitli          sebeplerle          boşalan

Camii Vekil İmanı-HaüpliğİNekil Müezzin-KayyımIığJ

İçin yapılacak sınava katılmak istiyorum     …Â..Â2017

Gereğini arz

Adı Soyadı-imza

TFJ.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER;

I- Ek-I form dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilecek.)

 • 2016 Yılı KPşs (DHBT) sonuç belgesi.
 • Vesikalık fotoğraf. (l aden

5 i

Müftülük alım haberleri münhal ilanlar ve tüm müftülük haberlerimiz 81 ilin tüm duyurularını sitemizde bulabilirsiniz.Haberden cıkmadan önce diğer haberlere bakmayı unutmayınız. ilginizi cekecek ve yararlı olacak onlarca haberi bulabilirsiniz Ayrıca anlık duyuruları kacırmamak için sayfa ve gurubumuza buyurun--> Sadece diyanet haber facebook sayfası na katılın(Türkiyenin en güncel muftuluk haberleri) Diyanet gurubu için buyurun tek sen yoksun.
Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA