Bolu Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları Yayinlandı

Bolu Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları Yayinlandı

bolu kurban hizmetleri komisyon kararları yayinlandı

29 Mayıs 2024 - 11:05

BOLU KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI YAYİNLANDI.

Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kurban Bayramı döneminde kurban ibadetinin sağlıklı, hijyenik, çevre sağlığına uygun, düzenli ve güvenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir komisyondur.

Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun Görevleri:

Kurban kesim yerlerinin belirlenmesi ve denetimi: Komisyon, hijyenik ve uygun koşullara sahip kurban kesim yerleri belirler ve bu yerlerin denetimini yapar.

Kurban kesim elemanlarının eğitimi ve belgelendirilmesi:

Kurban kesecek kişilerin (kasap, kasap yardımcısı vb.) eğitimlerini düzenler ve belgelerini verir. Bu sayede kurban kesim işlemlerinin ehliyetli kişiler tarafından yapılmasını sağlar.

Kurbanlık hayvanların kontrolü:

Kurbanlık hayvanların sağlıklı ve kurban edilebilir nitelikte olmasını sağlamak için veteriner hekimlerle işbirliği yapar.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri: Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilgilerin halka ulaştırılması, kurban kesim ve et paylaşımı konularında bilinçlendirme çalışmaları yapar.

Şikayetlerin değerlendirilmesi:

Kurban kesim ve et dağıtımı süreçleriyle ilgili şikayetleri alır ve değerlendirir.

---------

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU

TOPLANTI TARİHİ: 22/05/2024

KARAR SAYISI: 2024/1

KARAR

İl “Kurban Hizmetleri Komisyonu”, Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Abdullah ŞEN başkanlığında aşağıda adı, soyadı, görev ve unvanları yazılı üyelerin katılımı ile toplanarak, 18.08.2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik” ile 11.05.2024 tarihli ve 32543 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kurulunun 29.11.2004 gün ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen “Kurban Rehberi” hükümlerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu ile İl Mahalli Çevre Kurulu kararları da nazara alınarak, 2024 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekâlet yolu ile kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satılacak ya da kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili alınacak tedbirler aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır.

1. Karar, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 16/06/2024 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı münasebetiyle komisyon üyelerinin yükümlülüklerini yerine getirme noktasında gerekli tedbirleri almalarına,

2. Kurban kesim yerleri olarak Bolu Birlik Et A.Ş. tarafından işletilen Mezbahanenin ve 11. maddede belirtilen “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” tarafından yapılan denetimde “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” Ek-6 daki şartları taşıyan, 60 ve üzeri puan alan, Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt sistemi (TÜRKVET)’ne kayıtlı olan işletmelerden İl Müftülüğüne başvuru yapan veya başvuru yapmadığı halde daha öncesinden bu işi yaptığı bilinen işletmelerin ilgili şartları taşıması şartıyla geçici kurban kesim yeri olarak belirlenmesine, ticari kesim faaliyeti ölçeğinde olmamak ve komisyon kararının ilgili maddelerindeki hijyen koşullarını sağlamak kaydıyla vatandaşların bireysel olarak uygun mekanlarda kurbanlarını kesebileceklerine,

3. Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınmasını, Kurban satış yerinin Bolu Belediyesi hayvan satış yeri (Bolu Birlik Et A.Ş.) olarak tespitine,

4. Kurban satış yerleri etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasına,

5. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına ve sağlık şartlarına uygun olarak mezbaha ve kurban kesim yerlerinin, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlar olması ve ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması,

6. Kesim alanı ve çevresinde evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak şekilde önlemler alınmasına,

7. Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirlerin mezbahane ve geçici kesim yeri sahiplerinin almasına,

8. Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilmesine ve ücretlerinin kurban komisyonu hesabından ödenmesine,

9. Kurban satış yerlerinin bayramdan 30 gün önce hazır hale getirilmesini ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmemesine;

10. Satış ve kesim yerlerinde Bolu Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,

11. Hazırlanan kurban satış ve kesim yerleri 27/05/2024 tarihinden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanmasına,

12. Müftülüklerimizce Kurbanın dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılmasına,

13. Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için randevu sistemi kurularak gerekli tedbirlerin kesimi yaptıran işletmelerce alınması, Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde ilgili işletmeler tarafından planlanacaktır.

14. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları Kurban Bayramının birinci ve ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini 15 Haziran 2024 Arefe günü; bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini ise 18 Haziran 2024 tarihinde ‘İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna’ bildirecektir.

15. Her Kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.

16. İlgili kurumlarca başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlarımızın vaaz ve hutbeler yoluyla aydınlatılmasına ve bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına,

17. Kasapların; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanması ve her hayvanı kesiminden sonra, eldiven değiştirilmesine, kesim aletlerinin yıkanmasına ve dezenfekte edilmesine,

18. Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen, koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan dişi olanların veteriner hekim raporu doğrultusunda kurban edilmesini, öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hususunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine,

19. Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanların kurban satış yerlerine getirilmesinin önlenmesini, buna bağlı olarak, Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvanın dini açıdan kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması gerekir. Kurbana engel olan kusurlar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan hususlardır. Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlardan her biri yalnız bir kişi adına kurban edilir. Deve ve sığır gibi büyükbaş hayvanlar ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Kurbanın dini hükümleri ile ilgili hususlardan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvaları esastır.

20. Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilmesine, kesilen hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılmasına, Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların ise kulak küpelerinin toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce muhtarlara yazılı tebligat yapılmasına,

21. Kurban satış yeri görevlileri (belediye ve diğer kamu kurum görevlileri) tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak arşivlenir. Belediye ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenir. Kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri Bolu Belediyesince asılır. Kurban edilebilecek hayvanlar ve bu hayvanlara ilişkin nitelikleri ihtiva eden broşür ve afişler İl Müftülüğünce hazırlanarak vatandaşlara dağıtılır.

22. “Kurbanlık Hayvan Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar” Ek-1 ve “Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpe ve Pasaportları” Ek-2 duyuruların cami ilan panolarına Bolu Müftülüğünce, kurban satış ve kesim yerlerinde ise Bolu Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünce asılmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesine,

23. Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurt içi Veteriner Sağlık Raporlarının düzenlenmesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve diğer talimatlarında belirtilen koruyucu aşılamalara ilişkin hükümlere göre hareket edilecek olup özellikle şap hastalığı yönünden aşı ve bağışıklık sürelerine Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünce dikkat edilmesini, Kurban satış yerlerine girişlerde bu belgelerin mutlaka kontrol edilmesine,

24. Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar salgın hastalıklar yönünden; hayvan pazarları, belirlenen geçici kurban satış ve kesim yerlerinin resmi ve belediye görevlilerince yapılan kontrol ve denetimlerin sıklaştırılmasına,

25. Hayvan pazarı ve belirlenen geçici kurban satış yerlerinde hastalık bulaştırma riskinin ortadan kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken uygulanan koruyucu aşılama ve bağışıklık sürelerinin dikkate alınması ve satış yerlerine girişlerde de bu bilgilerin resmi ve belediye veteriner hekimlerince kontrol edilmesine,

26. Hayvan pazarı, kesim yerleri ile nakil araçlarının temizlik, dezenfekte ve denetlemesinin Bolu Belediyesi tarafından aksatılmadan yapılmasına veya yaptırılmasına,

27. Kurban satış ve kesim yerlerini denetlemek üzere aşağıdaki tabloda isimleri ve ünvanları belirtilen personellerden “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulmasına;

28. Merkezde bulunan Kurban satış yerlerinin Bolu belediyesince, Köy ve kasabalarda bulunanlar ise geçici kurban kesim yeri sahipleri ile muhtarlıklarca her gün sabah ve akşam temizliğinin sağlanmasını, ayrıca etkin dezenfektan maddeler kullanılarak dezenfekte edilmesine,

29. “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” Ek-6’nın her kurban satış ve kesim yeri için komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulmasını; 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesini; Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılmasını ve Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde, Tebliğde belirlenen ceza ile tecziye edilmesine,

30. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılmasının önlenmesine,

31. Belirlenen satış/kesim yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri işbirliğinde etkin olarak denetlenmesi ve kontrol edilmesine,

32. Belirlenen kesim yerlerindeki atıkların sızdırmaz, dayanıklı, siyah torbalara 2/3 oranında konulup ağzı sıkıca bağlandıktan sonra sızdırmaz özel kapalı atık taşıma kamyonları ile Belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilmesine, Belediyenin ulaşamadığı kesim yerlerindeki atıkların ise işletme sahibinin sorumluluğunda Belediye’ye, köylerde ise İl Özel İdare ekiplerine teslim edilmesi, çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin alınmasına,

33. Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte (en az 2 metre) çukurlara gömülerek bertaraf edilmesine,

34. Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı süresince Belediyeler, İl Özel İdare ve/veya Muhtarlıklarca kurban satışı ve kurban kesimi yapılacak yerlerde 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in 15. maddesinde belirtilen çevre kirliliğine neden olmaması için (foseptik çukuru açılması, hayvansal atıkların su kaynaklarına atılmaması vb.) dikkat edilmesi gereken hususlar ile denetim esaslarına ilişkin hazırlanan ilgili tebliğin 14. maddesinde belirtilen yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutar. Kurban bayramı süresince temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısı arttırılmasına;

35. Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı süresince köylerdeki kurban hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için Bolu İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 111 köy muhtarına bayramdan en az bir hafta önce bilgilendirme toplantısının yapılmasına;

36. Belediye tarafından bayram öncesi ve bayram süresince, kurban satışı ve kurban kesimi yapılacak yerlerde, yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutmalarını, Bayram süresince temizlik elemanı ve atık toplama aracı bulundurulmasını, satış ve kesim yerlerinden kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için yakalama ekipleri oluşturulmasına,

37. Kesim ve hisse oranında parçalama ve paylama ücretinin küçükbaş hayvan için en fazla 700 TL, büyükbaş hayvan için de en fazla 3500 TL olarak tespitine,

38. Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince yapılmasına,

39. Bayram öncesi ve bayram süresince satış ve kesim yerlerinin denetlenmesinin, Bolu Belediyesi Zabıta ekiplerince yapılmasına,

40. Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve hayvan kesimi/satışı yapılan yerlerde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince “Kontrol Listesi” Ek-3 çerçevesinde denetimler gerçekleştirilmesine;

41. İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde belirtilen hususlar ve miktarlarda İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce cezai işlem uygulanmasına;

42. Kurban hizmetleri ile ilgili her türlü bilgi almak için, Bolu Belediyesine ait 444 26 58 ve İl Müftülüğüne ait 215 10 20 No’lu “Alo Kurban Hatlarının kurulduğunun vatandaşlara duyurulmasına,

43. Kurbanların küçükbaş-büyükbaş olmasına bakılmaksızın kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve belirlenen yerler dışında kesim yapılmayacaktır.

44. Kurbanlıkların derileri, sakatatları ve etlerinin kesim yerlerinde zayi edilmeden değerlendirilmesini,

45. Kurban kesim yerlerinde kontrollerin yapılması için birinci gün iki ekip, ikinci ve üçüncü gün birer ekip olmak üzere, toplam dört denetleme komisyonun görevlendirilmesine, Bu komisyonların koordinasyonları için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Faruk AKYÜREK ve Bolu İl Müftülüğünden Şube Müdürü Murat UÇAR’ın görevlendirilmesine,

46. 18 Ağustos 2002 tarihli ve 24850 sayılı T.C. Resmi Gazetenin yazısının 13. Maddesi “Kurban Hizmetleri için Komisyonun vereceği karar üzerine Vakıf tarafından Bankada Kurban Komisyon hesabı açılır bu hesap Vakfın hüküm ve tasarrufu altında olmayıp komisyonun hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu hesaptan komisyon kararları doğrultusunda harcama yapılır.” gereğince Kurban Komisyonu Hesabı açılmasına,

47. Aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazetenin 10/ı Maddeye dayanarak komisyonun belirlediği,

1-25 arası Kurbanlık Hayvan kesilen yerlerden 3500 TL

25 adetten sonra her 10’luk dilimde 1750 TL ücret artırılarak alınmasına,

48. Alt Kurban Komisyonu tarafından denetimi yapılıp Resmi Gazetede belirlenen şartları taşıyan ek listede belirtilen kesim yerlerinde kesim yapılmasına karar verilmiştir.

49. Komisyon kararları doğrultusunda İl Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde vatandaşların bilgilendirilmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Adana’da Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine Tavuk Döner Ikramı
Adana’da Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine Tavuk Döner Ikramı
Giresun'da Yatılı Yaz Kur’an Kursları Dolu Dolu Geçiyor
Giresun'da Yatılı Yaz Kur’an Kursları Dolu Dolu Geçiyor