İmam Müezzin Vhki ve Hizmetli alım ilanı

İmam Müezzin Vhki ve Hizmetli alım ilanı

İmam Müezzin Vhki ve Hizmetli alım ilanı yayınlandı

01 Aralık 2019 - 20:18

Veri hazırlama ve Hizmetli İlanı detayları Müezzin ve İmam asağıdadır.

İlimiz ve İlçe Müftülüklerinde münhal bulunan ilişik listede unvanı, sınıfı ve kadro dereceleri yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince sınavla personel alımı yapılacaktır.
A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
I - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak, 2- Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak  
3-    İl dışından başvuranlar için bulunduğu görev mahallinde iki yıl, İl içinden başvuranlarda ise 6 ay görev süresini doldurmuş olmak,
4-    Asaleti tasdik edilmiş olmak.
B- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
I- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için;
a)    En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
b)    Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
c)    Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak.
d)    Yapılacak olan sınavda başarılı olmak. 2- Yardımcı Hizmetler Kadrosu için;
a)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b)    Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.
c)    Yapılacak olan sözlü ve mesleki uygulama sınavında başarılı olmak.
C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
I - VHKİ kadrosuna müracaat edenler için Bilgisayar Sertifikası, (Başvuru esnasında sisteme yüklenecek.)
D- BAŞVURU İŞLEMLERİ
l- Müracaat etmek isteyenler DİBBYSXSınavNTaşra Nakil SınavlarıXMüftülük Personeli Nakil Sınav Başvuru programı üzerinden başvurularım ilan edilen ayın 1-15 günleri içerisinde yapmaları gerekmektedir. 2- Sınav başvuruları ilgili program üzerinden yapılacağı için posta ya da elden müracaat alınmayacaktır. 3- Adaylar münhal olan kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
E- SINAV İŞLEMLERİ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için sınav yazılı uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır.
I - Yazılı uygulama ve sözlü sınava katılanların nihai puanları, yazılı uygulama ve sözlü sınav ortalamaları almarak tespit edilir.
*Mesleki Bilgi (40 puan) *Mesleki Uygulama (60 puan) konularında 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
- Hizmetli kadrosu için sınav sözlü olarak yapılacaktır.
2-    Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şaıltır.
3-    Aday lar- sınava gelirken müracaat esnasinda sisteme yükledikleri evrakları yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.
4-    İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
F- SINAV SONUÇLARI VE DİĞER HUSUSLAR
I - Hizmetli kadrosuna başvuru yapanlar 24.12.2019 Salı günü saat 09:00'da Malatya İl Müftülüğünde hazır bulunmaları,
2- V.H.K.İ kadrolarına başvuranların Uygulama Sınavı 25.12.2019 Çarşamba günü saat 09:00'da Malatya Fatih Anadolu Lisesinde hazır bulunmaları, Sözlü Mülakat Sınavı İl Müftülüğünde yapılacaktır.
G-SINAV SONU ÇILARI VE DİĞER HUSUSLAR
 I - Smav sonuçları sınav işlemlerinin tamamlanmasından sonra DİBBYS X Sınav Taşra Nakil Sınavları  Müftülük Personeli Nakil Sınav Başvuru sayfasından öğrenebileceklerdir.
2-    Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belgeyi sisteme yüklediği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi haklarında kanuni işlem yapılacaktır.
3-    Sınav ve atama sürecinde Müftülüğümüzün İnternet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
İlan Edilen Münhal Kadrolar
Sıra
     Birim        Unvan    Görev Yeri Tip     Görev Yeri
1    Malatya       Hizmetli    Biriminde    
2    Malatya   Veri Haz.ve Kont.İşl.     Biriminde    
Not :
l- Yarışma sınavına müracaatlar; İlgili personelin kendisi tarafından İKYS programı aracılığı ile yapılacaktır.
Müracaat edenler başvuru belgesini DİBBYS programından alacaklardır.
2-Müracaatı uygun görülen Adaylar sınav giriş belgesini DİBBYS programı aracılığı ile alacaklardır.
3- Yarışma sınavına katılacaklar; tercihlerini belirleme, sınav tarihini, sonucunu ve yerleşme durumunu öğrenme gibi işlemlerini DİBBYS programından kendi kullanıcı hesapları aracılığı ile gerçekleştireceklerdir.
 
İmam Müezzin alım ilanı detayları 

İlimiz ve İlçe Müftülüklerindeki cami ve mescitlerde görevli imam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların geçici süreyle (kanuni izin, geçici görev veya görevden uzaklaştırma vb. nedenlerle) görevden ayrılmaları halinde yerlerine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili Yönetmelikleri gereğince Sözlü Sınav sonucuna göre açıktan vekâleten 15 (onbeş) adet (Vekil İ.H. ve M-K) personel alımı yapılacaktır.

A-MÜRACAATÇILARDA ARANAN ŞARTLAR;

l) 657 S.D.M. Kanununun değişik 48/A maddesinde aranan genel şartları taşımak,

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 / b maddesinde belirtilen "Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 2. imam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olınak,
 3. İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 4. 2018 Yılı KPSSP 122 (orta öğretim mezunları), KPSSP 123 (ön lisans mezunları) veya KPSSP 124

(lisans mezunları) sınavında 60 ve üzeri puan almış olmak,

 1. Sınav tarihi itibariyle varsa vekillik görevi bitmiş olmak. 7) Herhangi bir örgün eğitim kurumunda öğrenci olmamak.

B-MÜRACAAT VE SINAV TARİHLERİ:

I) Müracaatlar 26.11.2019 Salı günü başlayıp, 10.12.2019 Salı günü saat 17.00'de sona erecektir.

 1. Müracaat edenlerden DHBT puanı 60 ve üzeri olanlardan 3 katı sözlü sınava çağrılacaktır.
 2.  

Sınava gireceklerin isimlerini ve sınav tarihini gösteren liste 11.12.2019 Çarşamba günü saat 14.00 den itibaren Müftülüğümüzün  Web Sitesinden yayımlanacaktır.


 1. Sözlü Sınav 12.12.2019 Perşembe gijnü -saht 09.00' da Tokat İl Müftülüğünde Yapılacaktır.
 2. Müracaatlar, İl Müftülüğünden alınanmıatbu dilekçe ile bizzat yapılacak olup posta, faks, e-posta vb. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat esnasında müracaatçılar:
 1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesini,
 2. 2018 Yılı  (DHBT) sonuç belgesini,
 3. KPSS' ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet Belgesini,
 4. Hafız ise Hafızlık Belgesini müracaatı alan görevliye ibraz edeceklerdir.

C-ATAMA ŞEKLİ: Vekil (i.H. ve M-K. ) kadrolarına ihtiyaç oldukça 15 kişilik sıralamaya girenler içerisinden çağrılacaktır.

YORUMLAR

 • 1 Yorum
 • Züleyha Özdemir
  8 ay önce
  Allah rızası için yaşımız geçiyor biz önlisanslıları ne zaman kkö olarak alacaksınız.Geçenlerde de arzuhalimi bildirdim fakat galiba hiç kaale alınmamış .Fakat yine de bıkmayacağım ve tekrar ediyorum ki be ileri derece kürtçe bildiğim için lütfen beni memeleketim Muş a atamanızı istirham ederim.

Bu Haberler de İlginizi Çekebilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Agri'da Veda Ziyareti
Agri'da Veda Ziyareti
Gaziantep'de Il Müftümüzden Islâhiye Müftülüğüne Ziyaret
Gaziantep'de Il Müftümüzden Islâhiye Müftülüğüne Ziyaret