Kirklareli’de Diyanet Aile Sempozyumu Düzenliyor

Kirklareli'de Diyanet Aile Sempozyumu Düzenliyor

diyanet aile sempozyumu düzenliyor

04 Eylül 2019 - 17:32

DİYANET AİLE SEMPOZYUMU DÜZENLİYOR
Mevlid-i Nebi Haftası faaliyetleri kapsamında 22-24 Kasım 2109 tarihlerinde Antalya'da yapılacak sempozyumun konu başlıkları ve süreç belirlendi.
KONU BAŞLIKLARI:
1. Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Aile 
2. Aile Kurumunun Önemi ve Tarihsel Süreci
3. Üsve-i Hasene Olarak Peygamberimiz ve Aile 
4. Günümüzde Aile Kurumunun Yaşadığı Sorunlar ve Sünnet Işığında Çözümler
5. Aile Kurumunun Geleceği 
6. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aileye Yönelik Hizmetleri 
-------------
Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili site açtı.
https://mevlidinebi.diyanet.gov.tr/…/…/Icerik/1195/sempozyum
-----------------
ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU PEYGAMBERİMİZ VE AİLE
(22-24 Kasım 2019/Antalya)

Yüce Rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur. Bireyleri olumsuzluklara, tehlikelere karşı koruyan sağlam ve güvenli bir limandır. Aile, toplumun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki eden başlangıç noktasıdır.
Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Kitle iletişim araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile bireylerinin haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Sadakatsizlik, vefasızlık, tahammülsüzlük, bilinçsizlik ve şiddet gibi sebeplerle ailelerimiz ciddi anlamda zarar görmektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur. Bu bağlamda Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine yol gösterecek akademik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Başkanlığımız, öteden beri özelde milletimiz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması “Peygamberimiz ve Aile” olarak belirlenmiştir. 
Hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek pek çok etkinliğin yanı sıra uluslararası düzeyde bir sempozyum düzenlenecektir. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu bu yıl “Peygamberimiz ve Aile” temasıyla 22-24 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Sempozyumun Amacı
Kur’an ve Sünnet perspektifinden ideal aile modelini ortaya koymak, tarihsel süreçte ailenin yaşadığı değişikliklere ve maruz kaldığı sorunlara dikkat çekmek, bu sorunlara temel dinî referanslardan beslenen çözüm önerileri sunmak, bilhassa Hz. Peygamber’in sünnetinden hareketle aile kurumuna destek olmak, Başkanlığımızın aileye yönelik hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
KONU BAŞLIKLARI:
1. Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Aile 
2. Aile Kurumunun Önemi ve Tarihsel Süreci
3. Üsve-i Hasene Olarak Peygamberimiz ve Aile 
4. Günümüzde Aile Kurumunun Yaşadığı Sorunlar ve Sünnet Işığında Çözümler
5. Aile Kurumunun Geleceği 
6. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aileye Yönelik Hizmetleri 
-------------------------
 1 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Aile 
• Aileye Dair Kur’ânî Kavramlar
• Peygamber Aileleri Bağlamında Kur’an’da Aile Modeli
• Kur’an Kıssalarında Aile Örüntüleri
• Kur’an’a Göre Ailevî Problemler ve Çözümleri 
• Hz. Peygamber’in Sünnetinde Ailenin Dinamikleri
• Hadislerle Aile (Önemi, Kurulması ve Korunması)
 2 Aile Kurumunun Önemi ve Tarihsel Süreci 
• İslam Öncesi Dönemden Asr-ı Saadete Ailede Yaşanan Değişim ve Dönüşüm
• Kimlik ve Kişilik Oluşumunda Ailenin Rolü
• Toplumun Birlik ve Huzurunda Aile Kurumunun Önemi
• Nebevî Kaynaklı Değer Aktarımında Ailenin Önemi
• Ailede Ahlak Eğitimi: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
• İslam Medeniyetinde Peygamber Ailesinin İzleri
 3 Üsve-i Hasene Olarak Peygamberimiz ve Aile 
• Hz. Peygamber’in Aile Modelini Bugüne Taşımak
• Aile Bireyi Olarak Peygamberimiz
• Hz. Peygamber’in Sünnetinde Aileyi Ayakta Tutan Ahlakî Değerler
• Hz. Peygamber’in Aile İçi Eğitim ve İletişime Dair Metotları
• Hz. Peygamber’in Ailedeki Hak ve Sorumluluk Dengesine Dair Mesajları
• Ailedeki Kırılgan Bireylere Yönelik Nebevî Tavsiyeler
 4 Günümüzde Aile Kurumunun Yaşadığı Sorunlar ve Sünnet Işığında Çözümler
• Aile İçi İletişim Sorunları ve Peygamber Ailesinden Çözümler
• Ailede İhmal, İstismar ve Aile İçi Şiddet 
• Bireyselleşme Düşüncesinin Aile Yapısına Etkileri
• Boşanma Sürecinde Kur’an ve Sünnet Çizgisi
• Aile Kurmanın Önündeki Engeller (Endişeler ve Tehditler)
• Parçalanmış Aileler ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri
• Tüketim Ekonomisi ve Popüler Kültürün Aile Üzerindeki Etkileri
• Mahremiyet İhlallerinin Aile Bireylerine Zararı
• Dini İstismar Eden Yapıların Aile Üzerindeki Yıkıcı Etkileri 
• Göçler ve Mülteci Ailelerin Sorunları (Ensar-Muhacir Örnekliğinden Çözüm Önerileri)
• 5 Aile Kurumunun Geleceği 
• Haklar ve Sorumluluklar Bağlamında Aile Bilincinin Yenilenmesi
• Ailesizliğin Getireceği Sorunlar
• Geleceğin Ailelerine Sünnetin Sabitelerinden Yol Haritaları
• Aile Kurmak ile Aileyi Korumak Arasındaki Bağın Önemi
• Geleceği Aile Odaklı Yeniden İnşa Etmek
• Değişen Dünyada Aile Kurumuna Yönelik Yeni Risk Alanları ve Tedbirler
7 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aileye Yönelik Hizmetleri 
• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Aile Konusunda Hedefleri, Prensipleri ve Söylemleri
• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Aileye Yönelik Hizmetleri
• Aile İçin Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Önemi
• Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Aile Sorunlarını Çözmede Takip Ettiği İlkeler
• Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri/Büroları: Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifi
• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Aileye Yönelik Yayın Faaliyetleri


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Balikesir'da Umrecilerimiz Balıkesir’de
Balikesir'da Umrecilerimiz Balıkesir’de
Il Müftüsü Mehmet Taşcı: "biz Adıyaman Din Gönüllüleri Olarak Yaşlı Ve Kronik Hasta Olup Muhtaç Vatandaşlarımıza Bir Telefon Kadar Yakınız."
Il Müftüsü Mehmet Taşcı: "biz Adıyaman Din Gönüllüleri...