Konya’da Hacıveyiszade Hoca Efendi Vefatının 60. Yıl...

Konya'da Hacıveyiszade Hoca Efendi Vefatının 60. Yıl Dönümünde Anıldı.

hacıveyiszade hoca efendi vefatının 60. yıl dönümünde anıldı.

09 Şubat 2020 - 17:56

Merhum Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hoca Efendi, vefatının 60.yıl dönümünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Müftülüğü, N.E.Ü. İlahiyat Fakültesi ve Türk Anadolu Vakfı işbirliği ile Konya Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen programla anıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını Türk Anadolu Vakfı Başkanı Mustafa Yayla yaptı.  Yayla “Cemiyet olarak bizlerin ruhi bunalımlara sürüklendiği, gönül dünyamızın alabora olduğu günlerde, Cenab-ı hak bizlere alim ve arif insanları, peygamber varislerini adeta  cemiyetimize ve bizlere lütfediyor.  Merhum Hacıveyizsade Mustafa Kurucu hocamızda manevi alemden esintileri hayatına aksetmiş alim, abit, fakih bir kişiydi. En çok önem verdiği konuların başında da  gençliğimizin geleceğe hazırlanması, eğitim kurumlarının ortaya çıkartılması ve hatta onların evlerine, öğrenci yurtlarına varıncaya kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için çaba göstermesiydi. Aynı zamanda gençliğimizin ilim, irfan sahini, fazilet sahibi olması noktasında da en büyük çabayı sarf etmiştir.”dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi  Doç. Dr. Ali Öge ise konuşmalarında Merhum Hacıveyizsade Mustafa Kurucu hoca efendinin örnek yaşantısı, rol model olması, gönül ve vakıf insanı olması sebebiyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da anılmaya devam edeceğini dile getirerek “Hacıveyiszade efendi denilince aklımıza ilim geliyor, irfan geliyor, ahlak geliyor, fazilet geliyor, peygamber sevigisi geliyor, insan yetiştirme geliyor, gençliğe verilen önem geliyor.” dedi.

Selamlama konuşmasında Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendinin ilme olan düşkünlüğünden bahseden Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat Şensoy, hoca efendinin küçük yaşlaradan itibaren islami ilimlerle yetiştiğini ve bir eğitimci olduğu ifade etti. Ayrıca Şensoy, anma günü münasebetiyle düzenlenen yarışmada derece giren öğrencileride tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ben İslam’ın Hizmet karıyım

İmam Hatip Liseleri’nin kurulmasına öncülük eden Hacıveyiszade hoca efendinin, aynı zamanda yedi sene kadar okullarda ders verdiğini, kendisine yüksek makamlar teklif edildiğinde de “Ben İslam’ın hizmet karıyım, Allah’ü teala beni bu hizmetimden ayırmasın” diyerek duada bulunduğunu anlatan Konya İl Müftü Vekili Dr. Hamza Küçük ise “Dünyada duracağın kadar dünya için, ahirette duracağın kadar ahiret için  çalış diyen Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca efendi 1960 yıllarının ilk aylarında, ömrünün sonlarında şeker hastalığına yakalanmış, çalışmalarından dolayı zayıf düşmüş ve 5 Ocak 1960 Cuma günü vefat etmiştir.

Hocamızın üç temek özelliği; ilim adamı, gönül adamı, dava adamı olmasıdır.

Hacı veyiszade hocamızı farklı kılan üç temel özellik vardır. Birincisi ilim adamı olması, ikincisi gönül adamı olması ve üçüncüsüde dava adamı olmasıdır. Biz onun için hocamızı anmaya, anlamaya ve bizden sonraki gelecek nesillere onu aktarmaya çalışıyoruz.” dedi. 

Konferans vermek üzere programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, konuşmalarına başlamadan önce şükranlarını arz ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Muslu, program vesileyle tertip edilmiş olan “Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Eğitim Özellikleri” konulu kompozisyon yarışmasına katılan öğrencileri, öğreticilerini ve ailelerini de tebrik ederek başarılar diledi.

 

Yapılması gereken; örnek şahsiyetlerin güzelliklerini hayatımıza aktarıp kâmil bir insan olmaya çalışmaktır.

Merhum Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Efendi’yi anma ve anlamadın yanında, onun dava ruhunun özümsenmesini, güzel hasletlerinin örnek alınmasını ve hayata geçirilmesinin önemide değinen Muslu “Yapılması gereken; örnek şahsiyetlerin güzelliklerini hayatımıza aktarıp kâmil bir insan olmaya çalışmaktır” dedi.

Ülkemizde özellikle son bir asrında yaşanan bazı hadiselerin, toplumun dini hayatında ciddi kırılmalara neden olduğu dile getiren Muslu sözlerine şöyle devam etti.  Bazı hadiseler, tabiatıyla din eğitimi ve öğretimini de doğrudan etkilemiştir. Belli bir dönem içerisinde, dini öğretim ve eğitimi neredeyse tamamen durma noktasına geldiği, hem satırlardaki hem de sadırlardaki bilgi, marifet ve hikmetin, kısacası İslami hayat ve düşüncenin yok sayıldığı zorlu süreçlerden geçtik.

Allah’a şükürler olsun ki bugün, düne göre, daha çok imkâna sahibiz.

Zira gelinen nokta itibariyle, Cumhuriyet tarihimizin ilk yıllarından itibaren sayıları az da olsa dava sahibi fedakâr din hadimi hocalarımızın göstermiş olduğu olağanüstü gayret ve mücadeleler, kısa sürede meyvelerini vermeye başlamış ve nihayet nicelik ve nitelik olarak büyük bir gelişme kaydetmiştir. Ancak nicelik olarak ulaşılan seviyeye henüz nitelik olarak ulaşamamış olsak da, önümüzdeki süreçte fedakâr ve dava bilincine sahip hocalarımızın gayretleriyle inşallah ulaşılacağına inanıyorum. Yeter ki hepimiz görevlerimizi en iyi şekilde yapalım. Yeter ki bizler Allah’ın dinine yardım edelim. Allah da bizlere yardım edecektir. Buna inancımız tamdır.

Yakın tarihte ömürlerini din hizmetine vakfedip iz bırakmış hepinizin bildiği pekçok hocamız var. Celâleddin Ökten, Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi, Mehmet Rüştü Aşıkkutlu, Gönenli Mehmed Efendi, Mahmud Bayram Hoca, Abdurrahman Gürses ve isimlerini burada tek tek sayamadığımız nice örnek şahsiyetimiz var.

Tebliğ emanetine sahip çıkmak durumundayız.

Bütün bu hocalarımız, ömürlerini Kur'an eğitimine, din eğitim ve hizmetine adamış ve nihayet talim, terbiye, irşat ve tebliğ bayrağını, bizlere emanet ederek bu dünyadan göçüp gitmişlerdir. Ruhları şâd olsun! Bu emanete her yönüyle sahip çıkmak durumundayız. Aksi halde hesabımız ağır olacaktır.

Ömürlerini din eğitimine adamış hocalarımızın özellikleri paylaşmak istiyorum

Ömürlerini din eğitimine ve din hizmetine adamış olan bu hocalarımızın bazı özelliklerini tespit edebildiğimiz kadarıyla sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum:

-Nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi ile manevi yükselişlerini gerçekleştirmişlerdir. Başkalarına da bu konuda örnek olup yol göstermişler, rehberlik etmişlerdir.

-Hz. Peygamber (s.a.) Efendimizin sünnet-i seniyyesi üzere yaşamışlardır.

-Dindar bir neslin yetişmesine vesile olmuşlardır.

-İbadet hayatlarının muntazam olduğu görülüyor. Farz ve sünnetlerden başka nafile namazlara düşkün idiler.  

-Hayatlarında disiplinli idiler. Sözlerinde dururlardı. Ailede, işte, çevrede kısacası hayatın her alanında almış oldukları görevleri ihmal etmeden titizlikle yerine getirmişlerdir.

-Fedakâr olup çile ve meşakkatlere karşı sabır ve tahammül göstermişlerdir. Asla şikâyet etmemişlerdir.

-İslami şahsiyet sahibi idiler. Müslümanca yaşayıp Müslümanca davrandılar. Her işte Al-lah'ın rızasını gözetip gösterişten, israf ve aşırılıktan uzak kaldılar. “Yaratılanı severim yaratandan ötürü” mefkûresiyle tüm mahlûkata karşı merhamet ve şefkatle yaklaştılar.

Amellerine riya karıştırmadan ihlasla yapmaya gayret etmişlerdir.

-Sosyal yardımlaşmayı teşvik etmişlerdir. Kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemişlerdir. Hatta kendi ihtiyaçları olduğu halde Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermeyi tercih etmişlerdir. Yani îsârda bulunmuşlardır.

-İlim sahibiydiler. İlmiyle amel edip ahlâkıyla çevrelerine güzel örnek olmuşlardır. Her türlü olumsuzluk ve imkânsızlığa rağmen asla karamsar olmamışlar ve talebelerini hiçbir zaman ümitsizliğe sevk etmemişlerdir. Daima ümit aşılamışlardır.

-Öğrenirken ve öğretirken her daim bu işi ibadet aşkıyla yapmışlardır. Okula veya sınıfa, camiye girer gibi girmişler.

-Yapılması gereken hizmetler için asla bir talimat beklememişlerdir. Yapabilecekleri her türlü hizmeti üzerlerine vazife bilmişlerdir.

-Kur'an'ın sadece kıraatine ve ezberine değil; anlaşılmasına ve yaşanmasına da büyük önem atfetmişlerdir.

-Hesabî değil, hasbî davranmışlardır. İnsanların elinde ve yanında olana değil, Allah katında olana değer vermişlerdir.

-Kendilerine değil, cemiyete adam yetiştirmişlerdir.

Hacıveyiszâde Mustafa Kurucu Efendi eğitim-öğretim faaliyetleri ve hasbî din hizmetleriyle bizlere örnek olmuştur.

Bir araya gelmemize vesile olan Merhum Hacıveyiszâde Mustafa Kurucu Efendi’ye daha yakından baktığımızda yukarıda genel olarak ifade ettiğimiz hususların fazlasıyla kendisinde mevcut olduğunu görüyoruz. Kendisi gerçekten eğitim-öğretim faaliyetleri ve hasbî din hizmetleriyle bizlere örnek olmuş, pek çok talebe yetiştirmiş güzide bir şahsiyettir.

Onu tanıyan ve hatta talebesi olmuş pek çok büyüğümüz var. Onunla ilgili sizlerle paylaşacağım bilgi ve anektodlar, M. Ertuğrul Düzdağ’ın kaleme aldığı Üstad Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıraları adlı çalışmasına dayanmaktadır. Bu hususların, hazırunun en azından bir kısmı tarafından yakinen bilindiğinin de farkında olarak özellikle gençler için onu anmaya, anlamaya, dava ve mefkuresini örnek almaya vesile olması niyazıyla bir kez daha hatırlamış olacağız. Bu bereketten hissemize düşeni hep birlikte alırız, inşallah.

Merhum Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, -onu yakından tanıyanların ifadesiyle- okyanus misali geniş ve engin bir ilahi feyze mazhar bir zât idi. Kâmil ve ârif bir insandı. Tarikatın bütün seyr u sülûkunu geçmiş, tekâmülünü elde etmiş, velâyet-i suğrâ, velâyet-i kübrâ mertebelerine vâsıl olmuş bir zât idi.

Hoca efendi siyasi ortam biraz rahatlayınca imam hatip okulları için teberru toplamaya başlar. Sürekli din adamları, dava adamları yetiştirecek müesseseler kurmak için, Allah yolunda vermenin, din borcu olduğunu millete telkin ederek bir gün Aziziye Camii’nden minberinden şöyle der:

“Bu mekteplere yapılacak yardım, dinimizedir; dinimizin ihyasınadır.” Sonra cübbesini çıkarıp “Ben cübbemi veriyorum, başka bir şeyim olsa verirdim. İşte cüzdanım; başka bir şeyim yoktur.” diyerek cüzdanını fırlatıp atmıştır. Bunun üzerine cemaat tufan haline gelmiş ve âdeta coşmuştur... Veren vermiş, veren vermiş... veren vermiştir...

Mustafa Efendi’nin  talebelerinden birisi de Hayrettin Karaman beydir.

O şöyle der: “Öğretmenler derste yorulurlar, teneffüsü beklerler. Çay içip sohbet ederler, öğretmenler odasında dinlenirler. Mustafa Efendi ise oraya gitmez. Kapının arkasında bir seccadesi vardır; onu serip namaz kılar.” Yani diğer öğretmenler insanlarla konuşarak dinlenirken, Mustafa Efendi, Cenâb-ı Hakk’a arz-ı hâl etmekle dinleniyordu.

Değerli Misafirler!

Mustafa Efendi, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin yaptığı şu duayı sıkça tekrar ederdi: “Allah’ım, amellerimizin en hayırlısı, son amellerimiz olsun. Hüsn-i hâtimeyle sana kavuşalım. Sonumuz iyi olsun. Ömrümüzün en hayırlı zamanı da ömrümüzün sonu olsun. Gençliğimizde iyi insan olup da yaşlandıktan sonra manevi servetini kaybeden müflislerden olmayalım. Ve günlerimizin en hayırlısı sana kavuştuğumuz gün olsun!” Bizler de bu duâya “âmin” diyoruz.

Program, İmam Hatip Liseleri ve Kur’an Kursları arasında yapılan “Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Eğitim Özellikleri” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin kompozisyonlarını okuması, İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosununun seslendirdiği ilahi dinletisi ve hediye takdimi ile sona erdi.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Nevşehir'de Il Göç Idaresi Müdür Vekili Doksar’dan ‘hayırlı Olsun’ Ziyareti
Nevşehir'de Il Göç Idaresi Müdür Vekili Doksar’dan...
Trabzon'da Il Müftümüzden Yaz Kur’an Kursu Bilgilendirmesi
Trabzon'da Il Müftümüzden Yaz Kur’an Kursu Bilgilendirmesi