Aof(Açıköğretim) Yabancı Diller yüksekokulu ve Yabancıdil...

Aof(Açıköğretim) Yabancı Diller yüksekokulu ve Yabancıdil eğitim ve sınav yönetmeliği değişti

Aof (Açıköğretim) yabancı dil eğitim ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

10 Şubat 2019 - 13:56

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümünü,

b) Hazırlık Eğitimi: Bir yükseköğretim kurumunda verilen yabancı dil hazırlık eğitimini,

c) Hazırlık Sınıfı: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık sınıfını,

ç) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencinin kayıtlı olduğu ve öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce, talebi hâlinde alacağı yabancı dil hazırlık eğitimini,

d) Muafiyet Sınavı: Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin, alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağını belirlemek için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,

e) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

f) Seviye: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen A (en üst olmak üzere), B, C ve D şeklinde oluşturulan öğrenci seviyelerini,

g) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin ve kurumlar arası/kurum içi yatay geçiş yapanlar ile çift anadal veya yandal programlarına başvuranların seviyelerini tespit etmek için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,

ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

h) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi ya da hazırlık eğitimini başarmış sayılabilmesi için yapılan sınavı,

ı) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

i) Yüksekokul: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

j) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda kayıtlı öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil hazırlık eğitimini,

ifade eder.”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin, alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler Muafiyet Sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üstü puan almak zorundadır. Başarı notu, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilerek notları transkriptlerine işlenir. CC’ninaltındaki notlar ise transkriptlere işlenmez.”

“(9) Güz ve Bahar dönemi sonunda Yeterlik Sınavına giren ve başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Tokat Ptt Baş Müdürü Muhterem Demir Il Müftüsü Abdullah Pamuklu’yu Ziyaret Etti
Tokat Ptt Baş Müdürü Muhterem Demir Il Müftüsü Abdullah...
Muhammed Nayir Erzincani Camii 4-6 Yaş Grubu Inşaatında Inceleme
Muhammed Nayir Erzincani Camii 4-6 Yaş Grubu Inşaatında Inceleme