Sınavsız ilitama ilişkin usul ve esaslar

Sınavsız ilitama ilişkin usul ve esaslar

İLAHİYAT ÖNLİSANS MEZUNLARININ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

10 Ağustos 2018 - 21:53 - Güncelleme: 10 Ağustos 2018 - 22:08

İLAHİYAT ÖNLİSANS MEZUNLARININ İLAHİYAT LİSANS

TAMAMLAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Usul ve Esaslar, 18.05.2018 tarihine kadar ilahiyat önlisans programından mezun olanların ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılmasına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2 - Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7141 sayılı Kanunla eklenen geçici 77’nci maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

 1. Önlisans : Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden ilahiyat programını,
 2. İlahiyat Lisans Tamamlama: İlahiyat önlisans mezunlarına ilahiyat lisans yeterliliklerini kazandırmaya yönelik, en az iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretim programını,
 3. Yerleştirme puanı: İlahiyat önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan puanı,
 4. Not Dönüşüm Tablosu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını,
 5. YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder.

Başvuru

Madde 4- (1) 2547 sayılı Kanuna göre kurulan yükseköğretim kurumlarının ilahiyat önlisans programlarından 18.05.2018 tarihinden önce mezun olarak ilahiyat önlisans diploması alanlar programa başvurabilirler.

(2) İlan edilen programlara başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri merkezi sistem üzerinden yapılır.  

Kontenjanlar

Madde 5- İlahiyat fakültesi ve islami ilimler fakültesinde ilahiyat ve islami ilimler alanlarında lisans tamamlama yapılabilecek lisans programları ve kontenjanları Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

İlan

Madde 6- (1) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca belirlenen Üniversite/Fakülte/Program ve Kontenjanlar ilan edilir.

(2) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personele ayrılacak kontenjan her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Tercih ve Değerlendirme

Madde 7- (1) Adaylar ilahiyat önlisans mezuniyet not ortalamalarından elde edilen yerleştirme puanlarına göre yerleştirilir.

(2) Adayların ilahiyat önlisans mezuniyet not ortalamalarında YÖKSİS verileri esas alınır.

 (3) Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında İlahiyat önlisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları kullanılır. 4’lük sistemden mezun olan adayların not ortalamaları YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülür.

 1. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilir.  
 2. Başvurusu alınan adaylar yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak merkezi sistemle yerleştirilir.
 3. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.
 4. Bir önceki yıl programa yerleşen adayların bir sonraki ilanda yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülür.

Bildirim

Madde 8- Merkezi sistem üzerinden ilan edilen sonuçlar adaylara tebliğ niteliğini taşıdığı için posta yolu ile adayların ikamet adresine herhangi bir bildirim yapılmaz.

Kayıt, Eğitim - Öğretim Süreci

Madde 9- (1) Yerleşen adayların mezuniyet tarihi, önlisans diploması ve mezuniyet not ortalamaları yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilir.

 1. Kendi lehine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan verdiği anlaşılan adayların kaydı, ilgili üniversite tarafından alınmaz. Kaydı alınmasına rağmen daha sonraki bir tarihte yanlış beyan verdiği tespit edilen kişilerin kayıtları silinir.
 2. Adayların kabulü, ders intibakları, programdan çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte yönetim kurullarına ait olduğundan, söz konusu işlemler rektörlüklerce yürütülür.
 3. Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları ve stajları örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Madde 10- Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

 

Tereddütlerin giderilmesi

Madde 11 – Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük Madde 12- Bu Usul ve Esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Hatay'da Il Müftümüz Vefat Eden Personelin Cenaze Namazını Kıldırdı
Hatay'da Il Müftümüz Vefat Eden Personelin Cenaze Namazını...
Amasya'da Havza Ilçe Müftüsü Mehmet Nurlu Il Müftümüzü Ziyaret Etti
Amasya'da Havza Ilçe Müftüsü Mehmet Nurlu Il Müftümüzü...