Diyanet Personel alım ve imam-hatipliğe geçişte köklü...

Diyanet Personel alım ve imam-hatipliğe geçişte köklü değişiklik

Diyanet işleri başkanlığı personel alımında köklü değişikliğe gidiyor.

25 Şubat 2022 - 08:25 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 - 09:06

Diyanet işleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen personeller  için daha önce Bekir Bozdağ'ın acıkladığı Diyanet personellerinin alımlarındaki atanmaya ilişkin usul ve esaslar hayata geciyor.

 "2018 yılı içerisinde Diyanet Akademisi diye yeni bir akademi kuracağız. Bu akademi müftü, vaiz, imam hatip, müezzin, kayyım ve kuran kursu öğretmenlerinin meslek öncesi eğitimi ve meslek içi eğitimleriyle ilgilenecektir. acıklamasından sonra çalışmalara hız verilen Diyanet Akademi konunu meclise sunuldu. 

Kanun teklifinin kabulunden sonra Diyanet işleri başkanlığı bünyesinde Diyanet Akademi Başkanlığı birimi kurulalacak.

Akademi başkanı sutatusu 657 konununda "Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Diyanet Akademisi Başkanı," ibaresi eklenerek değişikliğe gidilmiş olacak

Diyanet eğitim ve ihtisas merkeslerinin statusü değişiyor

"Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Diyanet İşleri Başkanlığı Dini İhtisas Merkezi Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, Kur'an Eğitim Merkezi Müdürü" olarak değişiyor.  ayrıca eğitim görevlileri Diyanet Akademi Eğitim görevlisi olarak değiştirilerek köklü değişikliğe gidiliyor.

"Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra, kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak. Diyanet Akademisi, dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak. Diyanet Akademisi doğrudan Başkana bağlı olacak. Başkanlığın, Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek; Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek, başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Diyanet Akademisi; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğretim kurumları ve müftülükler ile görevinin gerektirdiği diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği ve ortak çalışma yapabilecek, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilecek, araştırmalarda bulunabilecek, eğitim programları uygulayabilecek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilecek.

Akademide ders vermek, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde görev almak üzere, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar arasından; dini musiki, kıraat gibi özel yetenek gerektiren konularda ise dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olanlar arasından Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar Diyanet Akademisinde eğitim görevlisi kadrolarına atanabilecek.

Ayrıca Diyanet Akademisinde eğitim görevlisi kadrolarının yüzde 10'una kadar, dini yüksek öğrenim dışında lisans mezunu olup yüksek lisans çalışmasını tamamlayanlar arasından Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar, eğitim görevlisi kadrolarında görev alabilecek.

Diyanet Akademisi Başkanının en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olması gerekecek.

Diyanet Akademisi Başkanlığında, sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.

657 sayılı kanunda öngörülen genel şartlar yanında Başkanlık mevzuatı ile belirlenen özel şartları taşıyanlardan, Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla atama yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Başkanlık tarafından Akademiye giriş için yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre aday, din görevlisi olarak belirlenecek. Başkanlık tarafından belirlenen aday din görevlileri, Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınacak.

Akademi eğitim süresi, adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve Akademiye Giriş Sınavı'ndaki başarı durumu dikkate alınarak 6 ay ile 3 yıl arasında belirlenecek.

Sözleşmeli personel olarak atananlar, 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin eşi, bu personele tabi olacak.

Sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında aday memur hükümleri uygulanmayacak.

Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere, mesleki eğitimini tamamlamadan eğitimden çekilenler ile Başkanlıkça adaylığına son verilenler, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak geri ödemek zorunda olacak.

Ataması yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı olarak ve ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak ödeyecekler.

Başkanlık kadro veya pozisyonlarında görev yapan personelden Başkanlıkça belirlenen esaslara göre uygun görülenler, Diyanet Akademisinde hizmet içi eğitim, kurs veya sertifika programlarına; Başkanlık memur kadrolarında bulunan personelden, Din Hizmetleri Sınıfına atanmak için gerekli öğrenim şartını taşıyan ve Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar ise mesleki eğitime, özlük hakları korunarak katılabilecek.

Teklifle, Diyanet Akademisi eğitim görevlilerinin özlük haklarına ilişkin düzenleme de yapılıyor.

KPSS ile Alım yapılacak

Düzenleme hayata gectiğinde kpss puna sıralaması dikkate alınarak adaylar eğitime alınacak kanun tasarısında su sekilde ifade edilmektedir 

Başkanlık mevzuatı ile belirlenen özel şartlan taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla atama yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Başkanlık tarafından Akademiye giriş için yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre aday din görevlisi belirlenecek 

Adaylar Eğitim süresi Boyunca ücret alacak

Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanı müezzin-kayyım olanlara (5.000), imam-hatip ve Kur'an kursu öğreticisi olanlara (6.000), vaiz olanlara (7.000) gösterge rakarmnın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, her ay harçlık ödenecek

Akademi eğitim süresi belirleniyor

adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve Akademiye Giriş Sınavındaki başarı durumu dikkate alınarak altı ay ile üç yıl arasında belirlenecek

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • Yunus
  9 ay önce
  Muezzin olanlara neden az ucret odeniyo onlarin gorevi cokmu kolay gelin siz yapin o zaman ayip ayip bu diyanetin ayibi
 • Mehmet
  2 ay önce
  Çok bile vermişler müezzinlere En çok imam cami yükünü taşıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Bilecik'de Bilecik’te Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
Bilecik'de Bilecik’te Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
Giresun'da 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarında 10. Yıl Coşkusu
Giresun'da 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarında 10. Yıl Coşkusu