DİĞER AİLELER PALU AİLESİ OLMASIN
Mikail Miral

Mikail Miral

DİĞER AİLELER PALU AİLESİ OLMASIN

İnsan, ilahi ifadeyle eşref-i mahlukat

İnsan, zübde-i alem

İnsan için çeşitli tariflerde bulunsak da bu iki tarife ulaşmak imkansız. Bu sebeple Alem büyük insan, insan küçük alem. Bu kadar değerli varlığın "değeri" elbette ki "kul" olma şerefidir yoksa insan "esfel-i safilinden" yani aşağıların aşağısı olmaktan kurtulamaz. Yüce olduğu kadar cücedir de insan buna elbette yaptıklarıyla kendisi karar verecek.

Uzun bir süre gündemimizi belirleyen "magazin" marifeti, bir kez daha "gündem" belirleme dürtüsü ile "bizi" alt üst etti. İzledikçe kanımız dondu, nutkumuz tutuldu. Olamaz bu kadar da dediğimiz bütün eşiklerin insan marifetiyle nasıl da geçildiğine korkarak, üzülerek kahrolarak şahit olduk. Evet "PALU" ailesinden bahsediyorum. Çözümlemek için uzmanlıkları aşan bu aile fertleri inanılmaz işleri nasıl da yapmışlar öyle. İnsanın iradesinin elinden alındığında ne kadar vahşi ve ne kadar adi olduğunun tipik bir numunesi oldu bu aile. Olayları burada anlatacak ya da özet geçecek değilim zira aklıma geldikçe beynim donuyor, titriyor ve korkuyorum. Ben bu aileyi aile fertlerinin yaşlı üyesinin "Kur'an'a gidiyorum" sözünden yola çıkarak bir Kur'an kursuna ya da bir Kur'an cemiyetine gittiğini anlıyor daha da kahroluyorum. Bu sbeple buradan yola çıkarak yükümlülüklerimizi tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyuyorum.

Bizler Kur'an cemiyetleri oluşturarak gerek talim gerekse tilavetiyle meşgul oluyoruz da çoğunlukla Kur'an mesajını galiba ihmal ediyoruz. Kur'an'ın tıpkı Aişe annemizin diliyle "Efendimizin sav ahlakı Kur'an ahlakı idi" ifadesini gözardı ederek Kur'an'ın insan inşa gayesini yok sayıyoruz. Yapanlar vardır elbette ama okunan ayetlerin hiç değilse mealinden yola çıkarak bu mesajlara 10 dakika değinsek bir hoca olarak iyi olmaz mı? Şöyle düşünelim eğer PALU ailesinin yaşlı üyesi Hava hanımın gittiği Kur'an cemiyetinde okunan ayetlerin bu şekildeki mesajları ortaya koyulsaydı "farklı" bir sonuç olmaz mıydı? 

Bir de hadiseye şu yönden de bakmak gerekmez mi? Kur'an cemiyetlerinin HOCALARI olarak bizler bu cemiyetin katılımcılarını sadece TALİM ve TİLAVET ehli olarak görmekten ne zaman kurtulacağız. Bu insanlara neden yaklaş mıyor, onlarla kalbi bağlar oluşturmuyor/oluşturamıyoruz. Aslında bizim en büyük gayemizin bu olduğunu TALİM ve TİLAVETİN ise bu gayenin bir tezahürü olduğunu unutup öncelik hatasına neden düşüyoruz ki? Ben inanıyorum ki o Kur'an meclisinin HOCASI şayet böyle yapsaydı Hava hanımla iletişime geçecek böylece bir GÖNÜL KÖPRÜSÜ ile bu aileyi İHYA ve İRŞAD edecekti.

Muhterem Hocalarım

PALU ailesi elimizden gözümüzden kaçtı gelin diğer aileler ziyan olmasın.

Son Yazılar