Vaizlik Bu Değil
Mikail Miral

Mikail Miral

Vaizlik Bu Değil

Bir konu hakkında konuşurken kavramsal çerçeve çizilmeden, eskilerin tabiriyle ağyarını mani efradını cami bir tanımlama yapılmadan doğru bir zemin ve doğru bir sonuç elde edilemez. Biz bu yazımızda Vaizlik vazifesini masaya yatıracak bir köşe yazısı boyutunca incelemeye çalışacağız.

Akademik bir yazı olmadığı için bir çok açıdan tanımlama yapmayacak sadece genel bir Vaizlik tanımıyla yetineceğiz. Vaaz, dini içerikli yapılan konuşma Vaiz de bu konuşmayı yapan kişi olarak tanımlanmaktadır TDK sözlüğünde. Konuşma dendiğinde bir kitleden söz edilir çünkü bir iki kişiye yaptığınız şey konuşma olmaz. Dolayısıyla Vaiz bir kitle konuşmacısıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız son yıllarda Din Hizmetlerini Camilerden Kur'an Kurslarından sahaya taşımı projesiyle bir atılım gerçekleştirmiş Din Hizmetlerinin sahasını Engellilere ulaşma,Hastanelerde moral hizmetleri, Sevgi Evleri hizmetleri, Huzurevleri hizmetleri, Gençlik koordinatörlüğü hizmetleri ve Aile ve Dini Rehberlik Hizmetleri, Cezaevi hizmetleri gibi çeşitlendirmiştir. Hatta Aile hekimliği uygulamasının benzeri bir Din Hizmetleri dahi gündeme gelmiştir. Başkanlık bütün bu hizmetlerde de Vaizlerin katkısını beklemektedir. Bu hizmetlerin çoğunluğu Vaizler tarafından koordine edilmekte böylece Vaizlik müessesesinin de tanımı bir hayli genişlemektedir ki Başkanlık asli Vaizlik görevi için Kürsü Vaizliği tanımını kullanmaktadır. 

Din İstismarının Vaazlar yoluyla daha etkin olduğu uzmanlarca belirtilmesi vaazların ne denli insanlar üzerinde etkili olduğu ve etkisini devam ettirdiği ortadadır. Din istismarcılarının kendi Vaizleri marifetiyle empoze çalışmaları ve bu çalışmaların neticeleri de bellidir. Vaizlerin asli fonksiyonları olan Kürsü Vaizliği, maalesef ihmal edilmektedir. Vaizlerin genelde bilgi aktarım gibi kullandıkları kürsü, halkımızın duygusal yönüne kör kalmakta maalesef bu yön başkaca unsurlar tarafından kullanılmaktadır. Bugün Vaiz olarak model olabilecek yaşayan kişi ya da kişiler de Başkanlık Personeli olarak bilinmemektedir. Halbuki Kürsü Vaizliği çok önem verilmesi gereken Toplumun kalbine ve aklına birlikte hitap edebilecek böylece toplumun manevi mimarı olması beklenen vaizler Maalesef bu beklentiyi büyük ölçüde karşılayamamaktadır. 

Elbette Din Hizmetlerinin toplumun bütün kesimlerine sunulması esastır. Fakat bunun için "Din Hizmetleri Memurluğu" kadrosu oluşturulabilir ve Vaizler asli görevlerine yani Kürsü Vaizliğine dönebilir. Bu konuda Başkanlığımız Vaizlerini daha çok Eğitime tabi tutarak güncellemeli ve hatta onları Hadis Vaizi Tefsir Vaizi Fıkıh Vaizi Akaid Vaizi gibi branşlaştırmaya yönlendirmeli. Böylece Kürsüye hakim akla ve kalbe hitap edebilecek topluma rehber ve önder Vaizler yetiştirerek hem Vaizliği ihya etmiş hem de Din Hizmetlerindeki kaliteyi artırmış olacaktır. Bununla birlikte Din İstismarının büyük ölçüde engellendiği de görülecektir. Kalbi ve aklı mutmain olan halkımız Din İstismarcılarına prim vermeyecek sahih bir din ile hayatını şekillendirip toplumsal ahlak seviyesini de yükseltmiş olacaktır. 

Selam ve Dua ile...

 

Son Yazılar