STK LAR Kur'an Siyer Dersine Neden Sahip Çıkmıyor
Mikail Miral

Mikail Miral

STK LAR Kur'an Siyer Dersine Neden Sahip Çıkmıyor

Milletimizin dindarlığı, dine karşı yaklaşımı tartışılamaz. Çünkü Dinimiz bu milletin mayasıdır, özüdür, benliğidir; tarihi bunun en büyük ispatıdır. Milletimiz bu sebeple din öğretimine çok önem vermiş, vermeye de devam etmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında idarenin Dine karşı mesafesinden kaynaklanan sıkıntılarda bile milletimiz Din öğreniminden vazgeçmemiş ahırlarda, ormanlarda velhasıl büyük baskılarda bile Dinini öğrenmiş ve öğretmiştir. Din eğitimini çağdaşlığın engeli olarak görenler ise boş durmamış fırsat buldukça Din eğitimini durdurmanın gayreti içinde olmuşlardır. Zaman zaman bu gayretten İmam Hatip okulları ve Kur’an Kursları çok olumsuz etkilense de Elhamdülillah hep varolagelmişlerdir. İşin en garip tarafı bu gayretin içinde olanların da büyük kısmı Din eğitimini en azından Camilerdeki Yaz Kur’an Kurslarında görmüş yani Elif’i merteği bilen kimseler olmalarıdır. 
Ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanan özgürlük ikliminden Din eğitimi de faydalanmış, siyasi iradenin öncelikle başörtüsü, imam hatip okullarının önündeki engellerin kaldırılması, hafızlık eğitimi, 4-6 yaş Kur’an Kursları ile Kur’an ve Siyer derslerinin bütün okullarda seçmeli ders yapılması bu alandaki DEV ADIMLARDIR. 4-6 Yaş Kur’an Kursu ile Kur’an ve Siyer seçmeli dersleri için DEVRİM denmesi abartı olmasa gerektir. 
İdarenin bu adımları atması çok güzel de özellikle seçmeli derslerde istenilen seviye yakalanamamış hatta bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı vaaz ve hutbeleri ile çağrı yapma ihtiyacı bile duymuştur fakat yine de istenilen netice maalesef alınamamıştır. Bu konu bu kadar küçük bir yazının elbette hacmine sığmayacaktır. Fakat gördüğümüz bir gerçeği buradan haykırmak milletimize olan bir borcumuzdur. 
Din eğitimindeki aksaklıklar ülkemizdeki cemaatlerin ve bunlara bağlı olarak faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının en büyük faaliyet alanı olmuş hatta varlık sebebi dahi diyebileceğimiz yapılardır. FETÖ bu alandan beslenmiş hakimiyet ve etki alanı kurmuş ve 15 Temmuz garabetiyle karşımızda durmaktadır. Elbette bütün cemaatleri böyle değerlendirmek İNSAFSIZLIKTIR. Yokluk zamanlarında yaptıkları asla unutulamaz olan Cemaatlerin 15 Temmuz tavrı da Takdire şayandır. 
Burada değinmek istediğim konu STK ların seçmeli dersler konusunda çok da istekli davranmamalarıdır. Göstermelik bir iki çağrışan ileriye geçemeyen STK lar bu konuda can hıraş gayret gösteren Diyaneti yalnız bırakmaktadır. Şayet STK lar Siyer-i Nebi yarışmalarında gösterdikleri performansı seçmeli dersler konusunda da gösterselerdi durum bu olur muydu? Seçmeli derslerin istenilen düzeyde olmaması acaba STKları Diyanetimiz kadar rahatsız etmekte midir? 
Gayemiz suçlamak değildir sadece biraz daha hassasiyet çağrısıdır. Gerçekten STK larımız bu konuya eğilseler istenilen hedeflerin uzak olmadığı ortadadır. Selam ve dua ile...

 

Son Yazılar