CAMİLERDE OYUN OYNATIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Nurettin KÜÇÜK

Nurettin KÜÇÜK

  • Google Plus
  • Youtube
  • Instagram

CAMİLERDE OYUN OYNATIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yaz Kur'an kurslarının başlamasıyla birlikte, "Camilerde Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi" sloganını hayata geçirebilmek için, din görevlilerimizin camilere gelen çocuklarımızı neşelendirebilmek adına her türlü yola başvurduklarını görüyoruz.  Nitekim 2018 Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esaslarında, derslerin işlenişinde konunun özelliğine göre oyunla öğretim yönteminden de faydalanılması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak hangi oyunların, cami ortamına ve konulara uygun olarak nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili ayrıntılı bir açıklama ve yeterli uygulama örneklerine rastlanılmamaktadır. Belki de bu yüzden bazı din görevlileri sırf çocukları eğlendirmek amacıyla cami ortamına uymayan, din eğitimi açısından eğitsel olmayan ve çoğu zaman da cami cemaatinin tepkisine neden olan ugulamalara başvurmaktadırlar. Çünkü çocukları eğlendirelim deniliyor, ancak "Nasıl?" sorusuna tatmin edici cevap verilmiyor. Bu problemin çözümüne bir nebze katkıda bulunabilmek adına yaklaşık iki yıldır hazırlayıp uyguladığımız "Camiyi Sevdiren Çocuk Oyunları" örneklerine YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz: http://www.youtube.com/channel/UCSLc-bY1qKMUpRNcPRAwXSQ/videos?view_as=subscriber Bu yıl da, bu tür oyun örnekleri çoğaltıp, sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz inşallah. 

Ayrıca bu yıl ilk defa uygulamaya konulan "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" dersinin öğretim ilke ve yöntemleri arasında yer alan şu madde, camide oyun konusuyla ilgili son derece önemlidir: "Oyunun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemlerinden biri olduğundan hareketle, etkinliklerde oyun kullanılmalıdır. Bununla birlikte oyunun bir araç olarak kullanıldığı unutulmamalı, her oyunda din eğitimine yönelik bir amacın bulunmasına dikkat edilmelidir." Bu ifadeden hareketle, özellikle cami ortamına uygun eğitsel oyunların özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Camide oynatılacak olan oyunlar, caminin manevi havasını bozmayacak ve bir ibadet mekanı olma özelliğine zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Örneğin; uzun eşek, badminton, tramplende zıplama gibi oyunlar, her ne kadar çocuklar için eğlenceli olsalar da, cami ortamına uygun oyunlar değildir. Cami ortamına uygun olmayan bu tür oyunların, camide oynatılması durumunda, çocukların "Cami" tasavvurunda olumsuz izler bırakabileceği gibi, toplum tarafından da yadırganacak ve asıl maksat olan çocuklara camiyi sevdirmek ve sevdirirken dini bakımdan eğitmek hedefine yönelik bir faydası olmayacaktır. Bu nedenle, her oyunun eğitsel oyun olmadığı bilinmelidir. Ayrıca, sırf çocukları eğlendiriyor diye, her oyunun cami ortamında oynatılmamasına dikkat edilmelidir. 
  • Camide oynatılacak olan oyunlar, din eğitimi açısından da eğitsel nitelikte olmalıdır. Örneğin; "Yengeç yarışı, Birdir bir, Topal ördek" gibi oyunlar her ne kadar eğitsel oyun olsalar da, din eğitimi açısından eğitsel bir niteliğe sahip değillerdir. Bu bakımdan bu tür oyunların da cami ortamında oynatılmalarının, asıl maksat olan dini bir bilgi öğretebilmek hedefine yönelik bir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla, öğrencinin bu oyunu camide oynamış olmasının bir anlamı da kalmayacaktır. Bu nedenle unutulmamalıdır ki; her oyun eğitsel olmadığı gibi, her eğitsel oyunun da cami ortamına uygun değildir.
  • Cami ortamına uygun ve din eğitimi açısından da faydalı olabilecek eğitsel oyunlar, çok fazla materyal gerektirmeyen ve daha çok fiziksel olarak oynanabilen oyunlar olmalıdır. Çünkü öğrenciler zaten yaklaşık 9 ay süren örgün eğitimde kalem, silgi, defter, kağıt, makas, boya gibi materyallerden sıkılmışlardır. Ayrıca hem cami ortamı bu tür materyallerin kullanılmasına elverişli değil, hem de din görevlilerinin çoğunluğu bu tür materyalleri kullanmaya pek alışık değildir. Bu nedenle oyunların daha sade ve fiziksel olarak oynanan oyunlar olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Özetle ifade etmek gerekirse, cami ortamında uygulanan oyunların etkili olabilmesi için şu üç özelliğe sahip olması gerekmektedir:

  1. Oynatılacak olan oyunun öncelikle eğitsel olması gerekir. Her oyun eğitsel değildir.
  2. Oyunun eğitsel olması yanında, din eğitimi açısından da faydalı olması gerekir,
  3. Oyunun çok fazla materyal gerektirmeyen, daha çok fiziksel olarak oynanabilir olması gerekir.

Son Yazılar